Jarenlang werd gedacht dat autisme veel vaker voorkwam bij mannen dan bij vrouwen. Nu weten we dat dit niet waar is. Maar hoe kan het nog steeds zo weinig vrouwen deze diagnose krijgen? Onderzoek wijst uit dat dit vooral ligt aan de verschillen in uiting van de symptomen tussen mannen en vrouwen.

First things first, wanneer spreken we van autisme?

Autisme Spectrum Stoornis (of ASS) is een aandoening die de manier waarop mensen communiceren, socialiseren en zich gedragen beïnvloedt. In eerdere diagnostische modellen werd autisme onderverdeeld in verschillende subtypes. In huidige diagnostische modellen daarentegen, spreken we van een spectrum. Dit spectrum beschrijft de brede combinaties van ernst en symptomen. Over het algemeen hebben mensen met autisme vooral last van problemen op sociaal gebied en moeite met verandering, hoewel dit zeker niet de enige symptomen zijn. Waar een persoon met autisme precies tegenaan loopt verschilt per persoon.

Autisme bij vrouwen

Jarenlang heeft de wetenschappelijke wereld zich vooral beziggehouden met onderzoek naar mannen. Onterecht werd gedacht dat symptomen zich bij vrouwen precies hetzelfde voordeden als bij mannen. Echter hebben recentelijke ontwikkelingen in het onderzoek uitgewezen dat dit niet waar is. Hierdoor krijgen vrouwen met autisme over het algemeen minder vaak deze diagnose.

Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen?

Over het algemeen zijn de symptomen van autisme bij vrouwen niet heel anders dan bij mannen. Wat wel erg verschilt is hoe deze symptomen naar de buitenwereld geuit worden. In een wereld die niet altijd goed past bij hun beeld, zijn veel mensen met autisme geneigd om bepaalde symptomen te camoufleren uit angst voor negatieve feedback. Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen veel meer geneigd zijn dit te doen dan mannen. Hierdoor komen de symptomen dus anders tot uiting en worden ze bij vrouwen minder snel opgemerkt. Echter is het goed kunnen camoufleren van symptomen geen maatstaaf voor de mate van ernst van hun symptomen. Door constant jezelf te moeten verbergen kan het camoufleren van symptomen leiden tot depressies, angststoornissen of persoonlijkheidsstoornissen.

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.