Emotieregulatieproblemen zijn problemen die ontstaan ​​wanneer een persoon moeite heeft om hun emoties op een gezonde manier te beheersen en te reguleren. Dit kan leiden tot verschillende negatieve gevolgen, waaronder stress, angst, depressie en problemen in relaties met anderen. 

Hoe herken ik emotieregulatieproblemen? 

Emotionele regulatieproblemen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren en kunnen verschillende symptomen vertonen. Hieronder zijn enkele mogelijke symptomen van emotionele regulatieproblemen: 

  • Overmatige emotionele reacties: Mensen met emotionele regulatieproblemen kunnen emotioneel overweldigd raken door situaties die anderen als mild of niet-bedreigend beschouwen. Ze kunnen bijvoorbeeld heftig reageren op kleine frustraties of teleurstellingen.
  • Emotionele uitbarstingen: Mensen met emotionele regulatieproblemen kunnen moeite hebben om hun emoties onder controle te houden en kunnen in extreme situaties in tranen of woede uitbarsten. 
  • Vermijding van emoties: Anderzijds kunnen mensen met emotionele regulatieproblemen zich afsluiten voor hun emoties en deze vermijden. Ze kunnen bijvoorbeeld emoties onderdrukken of zich terugtrekken uit sociale situaties om niet geconfronteerd te worden met emotionele uitdagingen.
  • Chronische stemmingswisselingen: Mensen met emotionele regulatieproblemen kunnen last hebben van chronische stemmingswisselingen en zich snel van een extreme gemoedstoestand naar de andere verplaatsen.
  • Ongepast gedrag: Mensen met emotionele regulatieproblemen kunnen gedrag vertonen dat als ongepast of ongeremd wordt beschouwd, zoals impulsiviteit, agressief gedrag, zelfbeschadiging, overmatig alcohol- of drugsgebruik, of eetstoornissen.
  • Chronische angst of depressie: Emotionele regulatieproblemen kunnen bijdragen aan het ontstaan of de verergering van angst en depressie. Mensen kunnen moeite hebben om te ontspannen of zich te concentreren, of kunnen zich moeilijk verheugen over positieve ervaringen. 

Het is belangrijk om op te merken dat deze symptomen niet noodzakelijk duiden op een specifieke aandoening of stoornis. Ze kunnen echter wel wijzen op een behoefte aan verbeterde emotionele regulatievaardigheden en kunnen een teken zijn dat professionele hulp nodig is om deze vaardigheden te ontwikkelen. 

Welke behandelingen zijn er op het gebied van emotieregulatie?

Er zijn verschillende methoden om emotieregulatieproblemen te behandelen, waaronder therapie, medicatie en levensstijlveranderingen. Dialectische gedragstherapie (DBT) is een veelgebruikte vorm van therapie die zich richt op het ontwikkelen van vaardigheden voor emotieregulatie. Deze vaardigheden omvatten onder meer mindfulness, distress-tolerantie, emotieregulatie en interpersoonlijke effectiviteit. 

Dialectische Gedragstherapie 

Dialectische Gedragstherapie (DBT) is een vorm van psychotherapie die oorspronkelijk werd ontwikkeld om mensen te helpen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) en chronische suïcidaliteit. Sindsdien is het gebruik van DBT uitgebreid naar een breed scala van psychische stoornissen, waaronder stemmingsstoornissen, angststoornissen en eetstoornissen. 

DBT combineert elementen van cognitieve gedragstherapie met mindfulness-technieken en dialektiek. Dialektiek betekent dat er een evenwicht wordt gezocht tussen tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen acceptatie en verandering. 

DBT omvat vier modules: emotieregulatie, distress-tolerantie, interpersoonlijke effectiviteit en mindfulness. De therapie richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om te leren omgaan met intense emoties en conflicten in relaties, en het vergroten van het vermogen om te leven in het huidige moment. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van DBT, en de resultaten zijn veelbelovend. Studies hebben aangetoond dat DBT kan leiden tot een vermindering van zelfbeschadigend gedrag, suïcidale neigingen en symptomen van angst en depressie. 

Een van de voordelen van DBT is dat het een gestructureerde en duidelijke aanpak biedt voor het aanpakken van de problemen waarmee patiënten worden geconfronteerd. Het biedt concrete vaardigheden die patiënten kunnen leren en toepassen in hun dagelijks leven. 

Een ander voordeel van DBT is dat het niet alleen gericht is op het oplossen van de problemen van patiënten, maar ook op het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Het richt zich op het helpen van patiënten om beter te communiceren en gezondere relaties te ontwikkelen. 

ERT 

Emotion Regulation Therapy (ERT) is een vorm van psychotherapie die zich richt op het verbeteren van de emotionele regulatievaardigheden van individuen die worstelen met emotionele problemen. Het doel van ERT is om individuen te helpen emoties te begrijpen, te accepteren en te beheersen, en om hen te helpen hun emotionele reacties op stressvolle situaties effectief te beheren. 

De therapie is gebaseerd op de theorie dat emotionele problemen ontstaan door een gebrek aan vaardigheden om emoties te reguleren. Dit kan resulteren in excessieve emoties of emoties die moeilijk te beheersen zijn, wat kan leiden tot problemen zoals angst, depressie, eetstoornissen en verslavingen. 

ERT richt zich op het aanleren van vaardigheden voor emotionele regulatie, waaronder het identificeren en benoemen van emoties, het begrijpen van de functie van emoties, het ontwikkelen van strategieën voor het veranderen van emotionele reacties en het gebruiken van mindfulness om bewust te zijn van emoties in het moment. 

De therapie kan individueel of in groepsverband worden gegeven en kan variëren van enkele sessies tot een langdurig behandelplan. Let op! Bij Psycholoog.nl zijn alleen individuele sessies mogelijk. 

Heb jij last van problemen op het gebied van emotieregulatie en wil je hier hulp bij? Plan een gratis adviesgesprek in of neem contact met ons op.