Elk jaar is het op 10 oktober World mental health day. Deze dag is tot stand gekomen door de World Health Organisation. Op deze dag staan we stil bij mentale gezondheid en hoe we hiernaar kijken. Ook wordt op deze dag benadrukt hoe belangrijk het is om hierover te praten en om hulp te zoeken als je problemen met je mentale gezondheid hebt. Maar waar kun je deze hulp nu eigenlijk vinden? Je leest in deze blog wat je opties zijn.  

Herstelacademies 

Herstelacademies: misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dat kan kloppen, want dit is een relatief nieuwe optie voor hulp bij mentale gezondheid. De naam zegt het al een beetje, maar deze herstelacademies zijn instellingen waarbij niet per se een behandeling centraal staat, maar juist het leren over hun psychische problemen en hoe zij hier mee om kunnen gaan. Herstelacademies helpen je zodat je zelf verder kunt en je leven op kunt pakken. Er zijn verschillende herstelacademies in Nederland, maar centraal staat dat er ervaringsdeskundigen in worden gezet. Zij worden peers genoemd en zijn mensen die met dezelfde soort problemen te maken (hebben) gehad. Er zijn door heel Nederland herstelacademies gevestigd, dus ook bij jou in de buurt. Ook zijn er bij veel herstelacademies online programma's waar je aan mee kunt doen.  

Huisartsen en bedrijfsartsen 

Als je er zelf niet uit komt kun je met je vragen naar de huisarts, maatschappelijk werker of bedrijfsarts gaan. Bij lichte klachten wordt dan de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts ingeschakeld: de POH-GGZ. Dit is iemand met kennis van de geestelijke gezondheidszorg die je kan adviseren en een kortdurende behandeling kan bieden. Wanneer de klachten niet goed door de POH-GGZ behandeld kunnen worden, kan hij of zij jou doorverwijzen naar de GGZ. Wanneer je lichte tot matige psychische problemen hebt valt dit onder de basis GGZ. Binnen de basis GGZ heb je gesprekken met een psycholoog of psychiater of krijg je online hulp. Wanneer je klachten wat ingewikkelder zijn kun je terecht bij de gespecialiseerde GGZ. Je krijgt dan behandeling in een psychiatrische instelling, ziekenhuis of eigen praktijk.  

Wet maatschappelijke ondersteuning  

In Nederland heeft de gemeente de taak ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een manier waarop zij dit realiseren is de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt voor ondersteuning bij mensen thuis, zoals begeleiding, ondersteuning, dagbesteding en opvang.  

Lotgenotenverenigingen 

Wanneer je tegen bepaalde problemen aanloopt en hier over zou willen praten met anderen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt, kun je terecht bij lotgenotenverenigingen. Er zijn zulke groepen voor mentale gezondheid in het algemeen, maar ook voor specifieke mentale problemen of stoornissen. Deze bijeenkomsten kunnen online of fysiek georganiseerd worden. Tijdens zulke bijeenkomsten kun je ervaringen uitwisselen en je gevoelens delen. Zo help je elkaar om beter om te kunnen gaan met de dingen waar jij tegenaan loopt. Lotgenotencontact kan ook plaatsvinden naast andere hulp die je misschien al hebt van bijvoorbeeld een psycholoog.  

Psychologen en coaches 

Wanneer je psychische problemen hebt kun je terecht bij een psycholoog. Zij houden zich bezig met de mentale gezondheid van mensen en problemen die daarmee samenhangen. Hier lees je meer over wat een psycholoog doet, welke soorten psychologen er zijn en wat het verschil is tussen een psycholoog en coach.  

Psycholoog 

Een psycholoog bestudeert het gedrag van mensen. Ze begeleiden mensen in hun eigen ontwikkeling. Een gezondheidszorg-psycholoog geeft meestal een korte behandeling in de basis GGZ. Hierbij gaat het om klachten die minder dan een half jaar bestaan. Voor meer ingewikkelde of ernstige problematiek wordt er doorverwezen naar een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Deze behandeling duurt vaak langer en wordt uitgevoerd in de gespecialiseerde GGZ. Verder is een psycholoog geen arts en mag dus geen medicijnen voorschrijven.  

Coach 

Een coach richt zich minder op het verleden, maar focust zich op de toekomst. Tijdens de begeleiding met een coach wordt er gekeken naar je leven op dit moment, en hoe jouw toekomst positief veranderd kan worden. Hierbij staat de reflectie op het gedrag van de coachee centraal. Doormiddel van dit reflectief vermogen en verdiepende vragen hoopt een coach dat de coachee tot bepaalde inzichten komt. Een coach zal je ook stimuleren om je gedrag te veranderen. Een coachtraject duurt niet lang. Dit komt omdat een coach zich vooral focust op het oplossen van problemen in het heden.  

 

Wil je hier meer over weten of ben je op zoek naar een psycholoog? Het team van Psycholoog.nl helpt je graag verder! Neem vrijblijvend contact op met ons aanmeldteam of plan een gratis adviesgesprek in.  

Bel ons op 085 273 3339, of stuur een bericht via Whatsapp naar 06 4851 6543.  

*Let op: Wij behandelen alleen personen van 18 jaar of ouder.