Dit schema vindt zijn oorsprong bij jou als kind wanneer je enkel onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd werd. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat je je altijd goed en correct moest gedragen voordat je affectie kreeg van je ouders.  

Schema’s zijn een manier waarop je naar jezelf, anderen en de wereld kijkt. Ze bestaan doorgaans uit overtuigingen, herinneringen en emoties. De oorsprong van deze schema’s ligt in de kindertijd. Ze worden gevormd op basis van hoe je ervaringen uit je jeugd waren en de mate waarin aan je basisbehoeften is voldaan. Schematherapie bestaat uit 18 schema’s die verdeeld zijn over 5 schemadomein: onverbondenheid en afwijzing, verzwakte autonomie en verzwakte prestatie, verzwakte grenzen, gerichtheid op anderen en overmatige waakzaamheid en inhibitie. In dit blog staat gerichtheid op anderen centraal

 

Welke schema’s horen hierbij?

Binnen dit domein horen enkele schema’s:

 

  • Afhankelijkheid: Mensen met dit schema hebben de neiging om sterk afhankelijk te zijn van anderen voor hun eigenwaarde en gevoel van eigenwaarde. Ze geloven dat ze niet zonder anderen kunnen en zijn bang om alleen te zijn.

 

  • Behoefte aan goedkeuring en erkenning: Dit schema omvat de constante zoektocht naar goedkeuring en erkenning van anderen. Mensen met dit schema doen vaak buitensporige inspanningen om anderen te behagen en zijn gevoelig voor afwijzing.

 

  • Zelfopoffering: Individuen met dit schema zijn geneigd om hun eigen behoeften en verlangens op te offeren ten gunste van anderen. Ze stellen zichzelf voortdurend op de laatste plaats en zetten hun eigen welzijn op het spel.

 

  • Submissief: Submissieve schema's worden gekenmerkt door een neiging om toe te geven aan anderen, zelfs als dat in strijd is met hun eigen belangen of waarden. Ze hebben moeite met assertiviteit en het opkomen voor zichzelf.

 

  • Afwijzing: Mensen met dit schema hebben vaak een diepgewortelde angst om afgewezen te worden door anderen. Ze kunnen proberen afwijzing te voorkomen door zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen.

Deze schema's kunnen leiden tot problematische interpersoonlijke patronen en negatieve emoties in relaties. In schematherapie is het doel om deze schema's te identificeren, ze uit te dagen en te vervangen door gezondere en meer adaptieve overtuigingen en gedragingen in interpersoonlijke situaties.

Het begrijpen van deze schema’s is een belangrijke stap in het aanpakken van emotionele problemen en het verbeteren van relaties. Het kan nuttig zijn om met een therapeut te werken om deze schema’s te identificeren en te leren hoe je ermee kun omgaan. Wil je hier meer informatie over? Neem contact op met ons aanmeldteam of plan een gratis adviesgesprek in!  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht  

Wil je meer informatie over schematherapie

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Blog Interview mentale gezondheid: hoe Ewout zijn medicijnen vaarwel zei

Interview mentale gezondheid: hoe Ewout zijn medicijnen vaarwel zei

Lees in dit interview hoe Ewout Kattouw na 25 jaar stopte met medicatie en anders naar zijn mentale gezondheid ging kijken. Lees verder

Blog Is geluk maakbaar?

Is geluk maakbaar?

Geluk is iets wat we allemaal nastreven, maar hoeveel invloed hebben we op ons geluk? Lees verder

Blog Overstijgen van Vermijdingsgedrag met ACT

Overstijgen van Vermijdingsgedrag met ACT

Vermijdingsgedrag is iets wat regelmatig voorkomt, en kan lastig zijn om mee om te gaan. Acceptance en Commitment Therapy kan hierbij helpen! Lees verder