Alexander Verbree Nieuw-Vennep

Alexander Verbree
Psycholoog Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep

 

Over Alexander Verbree

In zijn eigen praktijk biedt psycholoog Alexander Verbree therapie aan, coaching, traumaverwerking en relatietherapie. Op een laagdrempelige manier kun je bij hem terecht met uiteenlopende klachten, vragen en problemen. Denk aan depressieve gevoelens, hooggevoeligheid, onzekerheid, stress, rouwverwerking, zingeving of problemen binnen de relatie. Hij is met name gespecialiseerd in Integratieve Therapie, waarbij alle eigenschappen, problemen en eigenaardigheden van een mens worden betrokken. Hiervoor maakt hij gebruik van allerlei werkvormen uit de verschillende psychologische stromingen. “Je bent niet enkel de klacht of het probleem. Ik betrek je gedachten, je gedrag of gevoel, lichamelijke gesteldheid, sociale omgeving, maar ook je spirituele welzijn, kortom de hele mens die jij bent in de therapie.”

Behandelingen:
 • EMDR
 • EFT
 • HSP begeleiding
 • Integratieve psychotherapie
Specialisaties:
 • Angst
 • Burn-out
 • Depressie
 • Hoogsensitiviteit
 • PTSS
 • Relatieproblemen
 • Rouw & Verlies
 • Stress
 • Trauma
 • Zelfbeeld & Zelfontwikkeling
 • Zingeving & Levensvragen
Talen:
 • Nederlands
 • Engels

Praktijk

Alexander is altijd geïnteresseerd geweest in mensen en wat hen beweegt te doen zoals ze doen. Hij studeerde psychologie aan de universiteit van Leiden. Daarna ging hij werken als beleidsonderzoeker bij verschillende organisaties (SGBO, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Internetspiegel). Nadat hij in de onderzoekswereld van een afstand de beweegredenen van mensen onderzocht, ontstond steeds meer de behoefte om dit ook van dichtbij te kunnen doen.  Door zich bij te scholen als Integratief Therapeut gooide hij het roer, en begon hij in 2012 zijn eigen praktijk. Op deze manier kon hij zo dicht mogelijk bij de mensen zijn.

Menselijk gedrag vind ik eindeloos boeiend. Je kunt de mens van heel veel kanten belichten: vanuit biologisch/neurologisch, sociaal, op karakterstructuur en filosofisch. Al deze aspecten komen aan bod als je de studie psychologie volgt en ze zijn allemaal even boeiend. Verder heb ik de behoefte om iets voor mensen te kunnen betekenen. Dat kan ik in dit vak uitstekend voor elkaar krijgen.”

Specialisaties en behandelingen

Alexander is gespecialiseerd in integratieve psychotherapie, EMDR, EFT relatietherapie en HSP begeleiding.

 • Hooggevoeligheid
 • Relatieproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • EMDR-therapie
 • Angsten
 • Traumaverwerking
 • PTSS
 • Onzekerheid
 • Rouwverwerking
 • Stress en burnout
 • Zingeving

Alexander gaat er van uit dat een persoon de wijsheid, de kwaliteiten en eigenschappen én de kracht bezit die nodig zijn om zelf aan de klachten of het probleem waar hij of zij last van heeft te werken. De cliënt heeft zelf voldoende hulpbronnen tot beschikking om aan een oplossing te werken. Bij binnenkomst zul je dat idee wellicht niet hebben. Je bent immers gekomen omdat je ergens in bent vastgelopen. Als integratief therapeut helpt hij je die bronnen in jezelf te ontdekken. Hiervoor maakt hij gebruik van allerlei werkvormen uit de verschillende psychologische stromingen.

EMDR

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) is een therapeutische behandelmethode die ik toepas bij allerlei soorten klachten. Je kunt herbij denken aan post-traumatische stressstoornis (PTSS), paniekaanvallen, onverwerkte rouw, onverwerkte herinneringen, angsten en fobieën, stress, verslavingen, en andere klachten. Het is een hulpmiddel om de hersenen te helpen onverwerkte gebeurtenissen te kunnen verwerken.

EFT relatietherapie

EFT (Emotionally focused therapy) is een behandelmethode die wordt toegepast in relatietherapie. Naast het centraal stellen van de emoties van de cliënten richt ik me op de hechtingstijlen van de clienten en hoe deze op elkaar inwerken. Centraal staat hierbij het inzicht krijgen in en vat krijgen de negatieve interactiecirkel waar cliënten in terecht zijn gekomen. Met het inzicht ontstaat meer begrip en van hieruit werken we aan verbetering van de onderlinge band.

HSP begeleiding

Deze leergang is ontwikkeld door instituut Eszenzz. Deze leergang is erop gericht de kwaliteiten die de karaktereigenschap hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid) met zich meebrengt te vergroten.

In de leergang ligt de nadruk niet alleen op het therapeutisch vlak maar wordt een brug geslagen tussen therapie en spiritualiteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zienswijzen uit de boeddhistische psychologie en de Advaita Vedanta. De leergang kan gezien worden als een startpunt: het biedt je een sleutel die rest van het leven kan worden toegepast , eigen gemaakt en worden verfijnd.

De leergang is erop gericht om de bewustwording van de eigen belevingswereld te vergroten. Hiertoe worden tools aangereikt die behulpzaam zijn om de hier-en-nu beleving te vergroten. Gedurende de leergang leer je om meer en meer bewust te worden van de manier waarop het met zintuiglijke prikkels omgaat. Verder leer je naar gedachten en emoties te kijken, zonder je erdoor te hoeven laten meeslepen.

Aanmelden en werkwijze

Je kunt je op eigen initiatief aanmelden. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Aanmelding kan via het formulier hieronder of telefonisch. Er is geen wachtlijst, dus je kunt snel terecht. Ik werk clientgericht, behandeling is maatwerk, na het eerste gesprek bepalen we waar we aan gaan werken en welke doelen we willen bereiken.

Alexander werkt op bewust en op onbewust niveau, daarbij gaat hij ervan uit dat mensen herstel en groei zélf kunnen bewerkstelligen. In eerste instantie is het van belang te kijken naar de problemen of klachten die in het hier en nu spelen. Soms blijkt dat dat oorzaken dieper in het verleden liggen. In overleg kan dan verder in het verleden worden teruggegaan om aan herstel te werken.

Tarief en duur

Individuele therapie: € 95,- per sessie van 60 minuten (na 18.00 uur €115,-).
Relatietherapie: €145,20 per sessie van 90 minuten (na 18.00 uur €169,40).

Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.

Vergoedingen

Alexanders sessies worden vaak (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende verzekering (zie www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie). Je betaalt GEEN eigen risico.

Contact