Privacy Statement

Lees hier meer over privacy statement

Privacy Statement

Lees hier meer over privacy statement

Privacy statement 

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018. 

Psycholoog.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze website en/of diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Op deze pagina informeren we je daarom over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@psycholoog.nl.

Drie60.com B.V., gevestigd te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.psycholoog.nl, telefoonnummer: 06-20405254 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Met het registreren van gegevens van bezoekers van deze website wil Psycholoog.nl de effectiviteit van haar website en haar diensten verbeteren. Drie60.com B.V. verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. Drie60.com B.V. gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, via de website of door middel van contactformulieren. Drie60.com B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam – Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Drie60.com B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – Psychische gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Drie60.com B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Drie60.com B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Drie60.com B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Drie60.com B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Drie60.com B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Drie60.com B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na elke vernieuwde interactie, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 14 maanden. Na het invullen van een contactformulier bij een desbetreffende psycholoog bewaren wij uw contactaanvraag maximaal 1 week. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Drie60.com B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Drie60.com B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Drie60.com B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Drie60.com B.V. verleent zijn volledige medewerking om Klanten c.q. betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Drie60.com B.V. het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@psycholoog.nl. Drie60.com B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Drie60.com B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psycholoog.nl