Rikkert Iwema Rotterdam

Rikkert Iwema
De Onderwijspraktijk van de Wijk

Rotterdam

 

Over Rikkert Iwema

Orthopedagoog Rikkert Iwema is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen bij kinderen. In zijn eigen ‘Onderwijspraktijk Van De Wijk’ in Rotterdam Kralingen geeft hij ouders en kinderen advies en begeleiding wanneer leren niet vanzelf gaat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een kind moeite heeft met lezen (dyslexie) of met rekenen (dyscalculie), of door concentratieproblemen wegens ADHD. Moeite met leren kan positieve leerervaringen overschaduwen, daarom is het belangrijk te achterhalen waar dit vandaan komt, en hoe het leren weer leuk wordt. In de kleinschalige en persoonlijke sfeer van ‘Onderwijspraktijk Van De Wijk’ krijgen ouders advies wanneer zij vragen hebben met betrekking tot onderwijs, en worden kinderen geholpen om weer met plezier en succes naar school te gaan. “Het is interessant om te achterhalen waarom het leren bij een kind niet goed verloopt. Het mooiste is om een plan te kunnen maken, ze te kunnen helpen en ze vervolgens op te zien bloeien.”

Behandelingen:
  • Remedial Teaching
Specialisaties:
  • ADHD
  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • Kind & Jeugd
  • Leerproblemen
  • Orthopedagogiek
Talen:
  • Nederlands
  • Engels

Praktijk

Sinds 2008 werkt Rikkert in een onderwijspraktijk in Amsterdam. In eerste instantie gaf hij bijles aan voornamelijk middelbare scholieren, maar hij ging zich steeds meer interesseren en wilde zich verder verdiepen: wat zijn de oorzaken van leerproblemen, en wat zijn de oplossingen? Naast zijn werk in de Amsterdamse onderwijspraktijk ging hij daarom Orthopedagogiek studeren, met als specialisatie onderwijsleesproblemen. Ook werkte hij als preventief ambulant begeleider in het speciaal onderwijs, en gaf hij advies op diverse basisscholen. Vanaf 2015 is hij trajectbegeleider en ondersteunt hij jongeren met een beperking en/of stoornis en hun naasten.

Momenteel is Rikkert nog steeds werkzaam in een onderwijspraktijk in Amsterdam, waar hij diagnostisch onderzoek doet naar leerproblemen en leerstoornissen, en behandeling biedt aan kinderen met specifieke leerstoornissen (bijv. dyslexie, dyscalculie) of gedragsproblematiek die het functioneren in de klas beinvloeden (bijv. ADHD, autisme). In 2017 is zijn droom uitgekomen: een eigen onderwijspraktijk in zijn wijk Kralingen in Rotterdam. Hier biedt hij remedial teaching, onderzoek, advies en dyslexiezorg, waarbij hij wordt ondersteund door GZ-psycholoog Marijn Iwema. Lees hieronder verder over het aanbod. “Wij kijken verder dan alleen schoolresultaten, het gaat om het algehele welzijn van het kind. Het belangrijkste is dat het kind vertrouwen in eigen kunnen opbouwt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.”

Aanmelden en werkwijze

Aanmelden gaat via onderstaand contactformulier of via de telefoon, er is hiervoor geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Rikkert neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor een eerste gesprek, momenteel kan dit alleen op vrijdag. Er vindt dan een gesprek plaats waarin wordt besproken waar het kind tegenaan loopt, of waar je als ouder graag advies over wilt. Vervolgens wordt aan de hand daarvan bepaald of er onderzoek plaats zal vinden. Soms is dit al eerder gedaan en daarom niet nodig. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld, die als basis dient om te werken aan bepaalde onderwijsbehoeften. 

De begeleiding bestaat uit één les per week van 50 minuten, waarbij er één op één wordt gewerkt. Thuis kan er geoefend worden met huiswerk, maar niet teveel. Meestal wordt de voortgang na drie maanden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Lees hier meer over de werkwijze van Onderwijspraktijk van de Wijk.

Tarief en duur

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend. Wanneer een eerste adviesgesprek met ouders leidt tot onderzoek en/of begeleiding, is dit eerste gesprek kosteloos. Als dit gesprek al voldoende was, wordt er een vergoeding van 60 euro gevraagd. Er wordt een abonnementstructuur gehanteerd, wat inhoudt dat er een abonnement wordt afgesloten voor één of meer lessen per week. Bekijk de normale tarieven hier, of het aangepaste tarief“We geloven in een wijk waarin alle kinderen kunnen profiteren van ondersteuning bij onderwijs wanneer dit nodig is. Hieraan willen wij graag bijdragen, ook wanneer het financieel wat moeilijker is. Dan zorgen we voor een passende oplossing.”

Vergoedingen

Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt een dyslexieonderzoek vergoed door de gemeente. School dient dan een volledig dossier aan te leveren waarin dit vermoeden wordt onderbouwd.

Contact