Wat zijn aandacht- en concentratieproblemen in het kort?

 • Problemen met gerichte, volgehouden of gedeelde aandacht.
 • Het probleem komt voor een langere tijd voor en starten voor het 12 levensjaar.
 • Je raakt bijvoorbeeld snel afgeleid en hebt last van rusteloosheid. 

Wat zijn aandacht- en concentratieproblemen?

Mensen met concentratieproblemen hebben vaak moeite om hun aandacht ergens op te richten, of hun aandacht ergens bij te houden, zoals een taak. Aandacht is belangrijk bij het uitvoeren van handelingen. Door het concentreren en het vasthouden van aandacht kan men informatie vanuit de omgeving verwerken.  

Er worden drie vormen van aandacht onderscheiden: 

 1. Gerichte aandacht: je laat je niet afleiden door prikkels uit de omgeving. 
 2. Volgehouden aandacht: je kunt de aandacht voor langere tijd vasthouden. 
 3. Verdeelde aandacht: je kunt de aandacht verdelen tussen meerdere taken of inkomende informatie. 

Er zijn verschillende soorten aandachtsproblemen: 

 • Problemen in de selectieve aandacht (het richten op taakrelevante prikkels en het negeren van irrelevante prikkels). 
 • Problemen in het vasthouden van de aandacht (aandachtsspanne). 
 • Problemen in het vermogen om de aandacht van het één op het ander te richten (switchen). 

Wat zijn oorzaken van aandacht- en concentratieproblemen?

Er is sprake van een aandacht- en concentratieprobleem, wanneer het structureel of voor langere tijd voorkomt. Er kunnen dan twee zaken aan ten grondslag liggen:

 • Het kan te maken hebben met een tijdelijk ander probleem, bijvoorbeeld na een bijzondere gebeurtenis, ziekte, of door oververmoeidheid.
 • Aandacht- en concentratieproblemen kunnen ook gewoon onderdeel zijn van hoe iemand in elkaar zit.  In de klinische praktijk wordt er dan vaak van een aandachtsdeficiëntiestoornis, ook wel ADHD, gesproken. ADHD is alleen geen verklaring of oorzaak van de problemen, maar bovenal een naam die eraan gegeven is.  

Wanneer hulp zoeken?

Wanneer je merkt dat de klachten die je ervaart jouw dagelijkse leven sterk belemmeren of wanneer je lijdt onder je klachten, dan kan het verstandig zijn om hierover eens in gesprek te gaan met een psycholoog. Samen met de therapeut kun je op zoek gaan naar handvatten die jou kunnen helpen om de klachten te verminderen of er beter mee leren om te gaan.

Wil je weten of en hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Wat is een aandacht- en concentratiestoornis?

In de DSM-5 worden aandacht- en concentratieproblemen geclassificeerd als AD(H)D waarbij er sprake is van aandachtstekort met eventuele hyperactiviteit.  

Psycholoog.nl biedt onverzekerde zorg en werkt niet met stoornissen. We luisteren naar jouw verhaal en leveren daar maatwerk bij. Een label als 'stoornis' vinden we daar niet helpend bij. Lees meer over onze visie op zorg.

Wanneer jij verzekerde zorg krijgt (zorg die valt onder de basisverzekering) is een van de voorwaarden dat er een DSM-stoornis wordt vastgesteld. De DSM-5 is het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Hieronder kun je meer lezen over ADHD. 

Let op: de DSM-5 is geen diagnostisch middel. Het vertelt niets over het waarom van de klachten; het is enkel een systeem om klachten te categoriseren. Wil je meer weten over de DSM-5? Kijk dan hier.

ADHD

ADHD

Wil je meer weten? Lees meer over deze klacht in onze artikelen

Blog Besluiteloosheid en de relatie met andere psychische klachten

Besluiteloosheid en de relatie met andere psychische klachten

Besluiteloosheid kan een kenmerk zijn van verschillende psychische klachten of stoornissen. Lees hier hoe dit precies zit. Lees verder

Blog Overspoeld door emoties: emotieregulatie problemen

Overspoeld door emoties: emotieregulatie problemen

Continue je emoties heel heftig en intens ervaren kan heel erg overweldigd voelen. Je kan als het ware overspoeld worden door je emoties en je grip op je emotie… Lees verder

Blog Overbruggingshulp bij lange wachtlijsten

Overbruggingshulp bij lange wachtlijsten

Soms moet je erg lang wachten tot je hulp kan krijgen voor je psychische klachten. Psycholoog.nl kan jou helpen om de tijd tussen de wachtlijst en hulp te overb… Lees verder

Blog Wat zijn voordelen van oplossingsgerichte therapie?

Wat zijn voordelen van oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie: Iets voor jouw? Lees verder