Autisme in het kort

  • Autisme is een stoornis in de ontwikkeling. Mensen met autisme:
    • hebben moeite met communiceren en het begrijpen van andere mensen
    • vertonen herhaaldelijke gedragspatronen en hebben beperkte interesses en activiteiten
    • hebben een sterke behoefte aan routine, regelmaat en voorspelbaarheid
  • Autisme leidt vaak tot problemen in het dagelijks leven
  • Autisme is aangeboren en al in de vroege kindertijd aanwezig
  • Het is een blijvende stoornis. Met hulp kun je er wel beter mee leren omgaan

Wat is autisme?

Mensen met autismespectrumstoornis verwerken informatie op een andere manier. Alles wat zij zien, horen en ervaren wordt in hun hersenen anders verwerkt. Zij hebben vaak moeite met sociale interactie en veel behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Omdat informatie op een andere manier verwerkt wordt, kunnen te veel prikkels uit de omgeving zorgen voor veel onrust, stress en boosheid

In de klinische praktijk spreken we over een autismespectrumstoornis. Oftewel: de problemen zoals beschreven zijn bij de één wat meer en bij de ander wat minder aanwezig. Symptomen bevinden zich op een spectrum. De symptomen van een autismespectrumstoornis zijn in te delen in twee categorieën: enerzijds beperkingen in de sociale communicatie en anderzijds zich herhalende gedragspatronen en beperkte interesses en activiteiten. Zij zijn ook beter in staat om logisch te denken. Zij laten zich minder leiden door emoties en nemen meer rationele beslissingen.

Autisme kan leiden tot problemen in het dagelijks leven, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Er is namelijk veel verschil tussen mensen met autisme. Daarnaast verschilt het tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen met een autismespectrumstoornis wordt vaker gezien dat zij aan de oppervlakte prima functioneren op sociaal gebied. Het is daarom meestal minder zichtbaar bij vrouwen. Onderliggend blijkt alleen wel dat vrouwen sociale interactie erg ingewikkeld vinden en hier veel onzekerheid over kunnen ervaren. 

Sommige mensen hebben naast autisme ook een verstandelijke beperking waardoor er ernstige beperkingen in het dagelijks leven zijn. Doordat ze moeite hebben met communiceren, komen ze nauwelijks tot sociale interactie. Ze kunnen daarnaast repetitief gedrag vertonen. Doordat ze inflexibel zijn, hebben ze grote moeite met veranderingen of onvoorspelbaarheid.

Wat zijn oorzaken van autisme?

Een autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat kinderen met deze problemen zich anders ontwikkelen dan de meeste kinderen van hun leeftijd. Autisme is aangeboren. Het kan niet ontstaan door een verkeerde opvoeding of traumatische ervaringen. Het wordt ook niet veroorzaakt door vaccinaties, zoals in het verleden weleens is beweerd.

Meestal worden de symptomen herkend vanaf het 2e levensjaar, wanneer de taalontwikkeling achterloopt. Kinderen kunnen ook gebrek aan interesse voor sociale interactie hebben, of ongebruikelijk gedrag vertonen. Ze sluiten zich af voor prikkels van buitenaf. 

Toch komt het ook regelmatig voor dat een autismespectrumstoornis pas vastgesteld wordt in de volwassenheid. Dit geldt vaak voor mensen die over het algemeen redelijk tot goed functioneren en eventuele problemen in menselijk contact lange tijd hebben kunnen compenseren. Dit is vaak het geval bij vrouwen. 

Wanneer hulp zoeken?

Wanneer je merkt dat de klachten die je ervaart jouw dagelijkse leven sterk belemmeren of wanneer je lijdt onder jouw klachten, dan kan het verstandig zijn om hierover eens in gesprek te gaan met een psycholoog. Samen met de therapeut kun je op zoek gaan naar handvatten die je kunnen helpen om de klachten te verminderen of er beter mee leren om te gaan. 

Wil je weten of wij je hulp kunnen bieden? Neem dan contact met ons op.

Wat is een autismespectrumstoornis?

Psycholoog.nl biedt onverzekerde zorg en werkt niet met stoornissen. We luisteren naar jouw verhaal en leveren daar maatwerk bij. Een label als 'stoornis' vinden we daar niet helpend bij. Lees meer over onze visie op zorg.

Wanneer jij verzekerde zorg krijgt (zorg die valt onder de basisverzekering) is een van de voorwaarden dat er een DSM-stoornis wordt vastgesteld. De DSM-5 is het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. In de DSM-5 heet de stoornis die hoort bij autisme een autismespectrumstoornis (ASS).

Let op: de DSM-5 is geen diagnostisch middel. Het vertelt niets over het waarom van de klachten; het is enkel een systeem om klachten te categoriseren. Wil je meer weten over de DSM-5? Kijk dan hier.

Wil je meer weten? Lees meer over deze klacht in onze artikelen

Blog Spiegelneuronen en Autisme

Spiegelneuronen en Autisme

Spiegelneuronen zorgen ervoor dat we andermans gedrag begrjipen en kunnen imiteren. Lees hier hoe het werkt. Lees verder

Blog Selectief mutisme: de angst om te praten

Selectief mutisme: de angst om te praten

Selectief mutisme is de angst om te praten. Het komt het vaakst voor bij kinderen en wordt gelinkt aan sociale angst. Lees verder

Blog Waarvoor kan ik bij een psycholoog terecht?

Waarvoor kan ik bij een psycholoog terecht?

Het kan een flinke stap zijn om een eerste afspraak bij een psycholoog te maken. Wanneer kun je nou eigenlijk bij een psycholoog terecht? Lees verder

Blog Wanneer ben je een KOPP/KOV-kind?

Wanneer ben je een KOPP/KOV-kind?

KOPP/KOV-kinderen zijn kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving. Lees verder