Ben je op zoek naar psychologische hulp? Dan zul je je waarschijnlijk ook afvragen wat dit kost. Het zorglandschap is soms best ingewikkeld. Zeker ook als het gaat om vergoedingen. Daarom leggen we je daar graag meer over uit.

Psycholoog.nl praktijk

Op Psycholoog.nl vind je informatie over alles wat met psychische klachten te maken heeft. Ook hebben wij onze eigen praktijk met een behandelaanbod. Zorg bij Psycholoog.nl valt onder onverzekerde zorg. Dit betekent dat er geen vergoeding mogelijk is, zowel vanuit de basisverzekering als vanuit een aanvullende verzekering. Dit komt omdat wij een aantal zaken niet doen, zoals het stellen van een DSM-classificatie, en omdat je zonder verwijzing van je huisarts bij ons terecht kunt. Dit heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van de zorg. Onze psychologen zijn namelijk goed opgeleid en gebruiken bewezen behandelmethoden die gangbaar zijn in de ggz. 

De belangrijkste voordelen van onze werkwijze is dat jij direct kan starten met je traject en je geen label krijgt met een stoornis.

Let op: het vervolg van deze pagina betreft algemene informatie. Dit heeft geen betrekking op het behandelaanbod van Psycholoog.nl. Als platform.nl kunnen wij ook geen garanties geven over vergoeding. Dit kan per zorgverzekeraar en per situatie verschillen. Wij raden je aan om hierover altijd advies in te winnen bij jouw zorgverzekeraar. 

Basisverzekering vs. aanvullende verzekering

In bepaalde gevallen is het mogelijk om jouw behandeling (deels) vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Vergoeding kan voortkomen uit de basisverzekering of uit een aanvullende verzekering. Er zijn meerdere factoren die bepalen of en hoe er vergoeding mogelijk is. Dit gaat bijvoorbeeld over beroepsregistratie, of er een contract is afgesloten en welke diagnose gesteld is. 

Basisverzekering 

De dekking van de basisverzekering is bij elke verzekeraar gelijk. Psychologische zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering moet voldoen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze wet houdt onder andere in dat er altijd een stoornis gediagnosticeerd moet worden volgens de DSM-5 en dat je altijd een verwijzing van jouw huisarts nodig hebt. Ook komt niet elke behandeling in aanmerking voor vergoeding en hangt dit vaak ook samen met welke diagnose er is gesteld. Zo wordt relatietherapie als losstaand traject niet vergoed, maar is dit in het geval van systeemtherapie wel mogelijk als het onderdeel uitmaakt van een al lopende behandeling van een stoornis.  

Aan vergoeding van psychologische zorg vanuit de basisverzekering zit in principe geen maximum. Wel betaal je altijd eerst je eigen risico. Dit is standaard € 385,- per jaar. Ga ervan uit dat je na een aantal sessies al aan dit bedrag zit. 

Hierbij is ook van belang dat niet elke zorgverlener contracten afsluit met (iedere) zorgverzekeraar(s). Dit kan invloed hebben op de vergoeding van jouw behandeling indien je een naturapolis hebt. Bij een naturapolis wordt vaak bijvoorbeeld maar 75% van de behandeling vergoed als er geen contract tussen jouw zorgverlener en jouw zorgverzekeraar is afgesloten. Heeft de zorgverlener een contract met de verzekeraar en heb jij een naturapolis? Dan declareert de zorgverlener de factuur direct bij de verzekeraar en hoef jij niets te doen. Bij een restitutiepolis wordt altijd 100% vergoed, ook als er geen contract is afgesloten. Een voorwaarde is dat de gestelde tarieven wel redelijk moeten zijn. Je moet bij een restitutiepolis wel altijd zelf de rekening declareren. 

Aanvullende verzekering 

Soms is het mogelijk om psychologische zorg deels vergoed te krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars zijn vrij om hun aanvullende verzekeringen zelf in te vullen, wat betekent dat hier meer onderlinge variatie in is dan bij de basisverzekering. De dekking kan dus ook verschillen. Binnen de alternatieve zorg is er vaak meer ruimte voor een individuele aanpak in de behandeling en hoeft er bijvoorbeeld geen stoornis gediagnosticeerd te worden. Ook zijn er meestal geen wachtlijsten. 

Als jij aanvullend verzekerd bent voor alternatieve of complementaire zorg, kun jij mogelijk aanspraak maken op vergoeding onder de volgende voorwaarden: 

  • Jouw zorgverlener is aangesloten bij een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging. 
  • De factuur voldoet aan door de verzekeraar gestelde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een AGB-code) 

Voor elk aanvullend pakket geldt een bepaalde maximumvergoeding die je per jaar kunt ontvangen. Dit verschilt per pakket en per zorgverzekeraar. Ook kunnen er per verzekeraar weer verdere voorwaarden gesteld worden zoals een maximale vergoeding per sessie of dat de behandelaar opgenomen moet zijn in de zorgwijzer van de verzekeraar. Jouw zorgverlener kan de rekening niet direct declareren bij de zorgverzekeraar, dus dit zal jij altijd zelf moeten doen. 

Heb je toch nog vragen over vergoedingen? Jouw zorgverzekeraar is dan het eerste aanspreekpunt. Natuurlijk denken wij ook graag met je mee. Bel ons op 085 273 3339.