Roddelen wordt gezien als iets slechts. Toch doen we het allemaal. Dat valt niet te ontkennen. Maar waarom doen we dit zo graag terwijl we weten dat dit soms schadelijk kan zijn voor een ander? Lees er meer over in deze blog!  

Wat is roddelen precies? 

Roddelen verwijst naar het bespreken van andere mensen, vaak in hun afwezigheid, waarbij vaak privé-informatie wordt gedeeld of commentaar wordt geleverd op hun gedrag, uiterlijk, of andere aspecten van hun leven. Het kan variëren van onschuldig praten over anderen tot meer schadelijke vormen van praatjes die gericht zijn op het belasteren, vernederen of kwetsen van anderen, ook wel negatieve roddels genoemd.  

Roddelen vanuit een evolutionair perspectief  

Het is echter belangrijk om op te merken dat roddelen niet per se altijd negatief hoeft te zijn; roddels hebben vanuit evolutionair perspectief ook een positieve functie. Vanuit dit perspectief wordt roddelen gezien als een sociaal mechanisme dat dient om de cohesie binnen sociale groepen te versterken en de samenwerking te bevorderen. Door informatie te delen over anderen, konden groepsleden vroeger beter inschatten wie te vertrouwen was en wie niet, wat cruciaal was voor het overleven en gedijen van de groep. Het was een manier om kennis en ervaringen te delen met elkaar, waardoor groepsleden sneller en efficiënter konden leren van de successen en fouten van anderen. 

Bovendien diende roddelen als een vorm van sociale controle, waarbij normen en waarden binnen de groep werden gehandhaafd. Door gedrag te bespreken en te becommentariëren, werden sociale normen bekrachtigd en werden individuen aangemoedigd om zich aan die normen te houden om sociale afwijzing te voorkomen.  

Wat zijn de verschillende functies van roddelen?  

Maar waarom roddelen we terwijl we eigenlijk wel weten dat het schadelijk kan zijn voor een ander? Hieronder staan verschillende beweegredenen beschreven die ons gedrag verklaren.  

  • Informeren: mensen kunnen roddelen om anderen te informeren over gebeurtenissen, nieuwtjes of interessante feiten over een persoon. 
  • Emotionele ontlading: soms dient roddelen als een manier om emoties te uiten en stress of frustraties te verminderen door deze te delen met anderen. 
  • Sociale binding: door te roddelen kunnen mensen zich verbonden voelen met anderen in de groep en een gevoel van inclusie ervaren. Zo proberen mensen zichzelf dus te positioneren in een groep.  Daarnaast kunnen mensen door te roddelen het gevoel hebben dat ze status verwerven of hun zelfvertrouwen vergroten door deel uit te maken van de "inner circle". 
  • Het beïnvloeden van iemand: roddelen kan gebruikt worden als een manier om invloed uit te oefenen op het gedrag of de perceptie van een persoon, zoals het verspreiden van geruchten om iemand in diskrediet te brengen. 
  • Vergelijken met anderen: soms gebruiken mensen roddelen om zichzelf beter te laten voelen ten koste van anderen, door bijvoorbeeld negatief te praten over anderen om hun eigen status te verhogen in vergelijking met die persoon. 

Wat is de relatie tussen roddelen en mentale gezondheid?  

Roddelen is een complex fenomeen dat niet alleen sociale gevolgen heeft, maar ook een impact kan hebben op onze mentale gezondheid. Negatieve roddels kunnen schadelijk zijn voor zowel het slachtoffer als de roddelaar zelf. Voor het slachtoffer kan het leiden tot gevoelens van vernedering, isolatie en stress, wat kan bijdragen aan een slechtere geestelijke gezondheid. Voor de roddelaar kan het zich schuldig voelen na het verspreiden van negatieve roddels leiden tot schaamte, angst en zelfs depressie. 

Bovendien kan roddelen een vicieuze cirkel van negatieve emoties en interpersoonlijke conflicten veroorzaken, waardoor de algehele atmosfeer binnen een sociale groep giftig kan worden.  

Ervaar jij één van bovenstaande klachten en zou je hier graag hulp bij willen? Kijk hier van Psycholoog.nl voor jou kan betekenen of plan een gratis adviesgesprek in.  

 

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.  

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Psychische comorbiditeit: wat is het?

(24-4-2024)

Veel stoornissen kunnen op elkaar lijken, tegelijk voorkomen of hebben overlap van symptomen. Lees hier wat comorbiditeit betekent voor de diagnose en behandeli… Lees verder

Meerdimensionaal evalueren om negatieve opvattingen te nuanceren

(19-4-2024)

Hoewel het wel zo lijkt, zijn de opvattingen die we hebben over onszelf niet altijd juist. Lees hier hoe je meer nuance kunt aanbrengen in de negatieve opvattin… Lees verder

Wensdenken: zijn angstige en onzekere mensen optimistischer?

(19-4-2024)

Onzekere en angstige mensen zijn vaak optimistischer door het zogenaamde wensdenken. wat is het? En wat betekent het? Lees verder

Wat is de kracht van nieuwsgierigheid?

(18-4-2024)

Lees hier meer over de zoektocht naar het onbekende. Lees verder