Een goed werkklimaat zorgt ervoor dat werknemers zich op hun gemak voelen en met plezier naar het werk gaan. Een positieve en veilige werkomgeving brengt dan ook een verhoogde productiviteit, lager verzuim en loyaliteit richting het bedrijf met zich mee. Lees hier tips hoe jij zelf aan zo´n werkklimaat bij kunt dragen.  

Waarom is een goed werkklimaat belangrijk? 

We brengen een groot deel van ons leven door op de werkvloer. Het is daarom van ieders belang dat dit in een fijne en veilige omgeving is, waar je jezelf kunt zijn en je op je gemak bent. Toch blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. Werkgevers hebben hier vanzelfsprekend veel invloed op, maar ook als werknemer kun jij hier zelf aan bijdragen. In deze blog lees je wat jij kunt doen, zowel als werknemer als –gever.  

Tips voor een veilig werkklimaat 

Een belangrijk uitgangspunt voor fijne werkplek is dat je je veilig voelt op de werkvloer. Om dit te bereiken kun je verschillende dingen doen: 

  • Zorg voor een goede organisatie. Zo is het belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben waarmee medewerkers. Een vertrouwenspersoon moet iemand zijn bij wie je je gesprekken veilig kunt delen en iemand die onafhankelijk is.  
  • Waarborg een veilige cultuur. Goede procedures en meldopties zijn goed, maar het belangrijkste is dat er een gezonde cultuur bestaat op het werk. Dit betekent dat grensoverschrijdend gedrag in geen geval wordt getolereerd en dat hier directe maatregelen tegen worden genomen. Op deze manier voorkom je misstanden als victim blaming op de werkvloer.  
  • Informeer en evalueer. Een veilige cultuur ontstaat wanneer het gesprek hierover wordt aangegaan, zowel tussen werkgever en –nemer als tussen werknemers onderling. Als werkgever kun je hieraan bijdragen door hiervoor momenten in te plannen, waarbij iedereen wordt aangemoedigd hierover mee te praten. Daarnaast is het goed om medewerkers te informeren.  

Tips voor een positief werkklimaat 

Naast een veilige werkomgeving is het ook belangrijk dat werknemers met plezier naar hun werk gaan. Deze tips kunnen daaraan bijdragen.  

  • Stimuleer collegialiteit. Je kunt dit op verschillende manieren doen. Als werkgever kun je hierbij denken aan het organiseren van bedrijfsuitjes of het stimuleren van samenwerken. Als werknemer kun je denken aan je waardering naar elkaar uitspreken of kleine gewoonten als koffie voor elkaar halen.  
  • Blijf betrokken. Toon interesse in je collega's of medewerkers en houdt regelmatig contact met elkaar. Plan bijvoorbeeld als werkgever regelmatig gesprekjes met collega's om te peilen of ze nog tevreden zijn en neem input van hen aan. Zorg als werknemers onderling dat niemand zich buitengesloten voelt en neem het voor elkaar op.  
  • Vergroot het werkplezier. Als werkgever kun je dit doen door bijvoorbeeld werknemers zoveel mogelijk vrijheden te geven, om zo hun autonomie te waarborgen. Als collega kun je denken aan elkaar motiveren en ondersteunen.  

Bij Psycholoog.nl bieden we online therapie aan voor werknemers. Wil je daar meer over lezen? Klik dan hier. Als je jouw werknemer(s) wilt helpen door ze aan psychologentraject aan te bieden, kun je vrijblijvend contact opnemen of een adviesgesprek in te plannen.  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.  

Bronnen:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

KNAW 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Psycholoog Eline vertelt: wat is acceptatie (ACT)?

(19-7-2024)

In de blogserie over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leer je alles over deze therapievorm. Lees in deze derde blog alles over acceptatie. Lees verder

Psychologische Voorbereiding op Pensioen

(17-7-2024)

Na jaren werken is het zover; pensioen. Maar hoe bereid je je hierop voor? Lees verder

Psycholoog Eline vertelt: wat is defusie?

(12-7-2024)

In de blogserie over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leer je alles over deze therapievorm. Lees in deze tweede blog alles over defusie. Lees verder

ADHD klachten worden vaak over het hoofd gezien op de werkvloer

(2-7-2024)

ADHD op de werkvloer uit zich in problemen met concentratie, tijdmanagement, organisatie, impulsiviteit en hyperactiviteit. Lees verder