Aseksualiteit is een term die steeds meer aandacht krijgt, maar toch vaak verkeerd begrepen wordt. Het gaat niet simpelweg om een gebrek aan interesse in seks, maar het omvat een breed scala aan ervaringen en identiteiten. Lees er meer over in deze blog!  

Wat is aseksualiteit?  

Aseksualiteit wordt vaak verward met celibatair leven of een laag libido hebben, maar het gaat dieper dan dat. Ongeveer 1% van de bevolking in Nederland identificeert zich als aseksueel, wat betekent dat ze geen of weinig seksuele aantrekking ervaren. Het is belangrijk om te begrijpen dat aseksualiteit niet alleen gaat over het ontbreken van seksuele verlangens (wat bij celibatair leven of een laag libido wel het geval is), maar ook over het gebrek aan seksuele aantrekking tot anderen. Binnen deze diverse groep zijn er verschillende ervaringen en identiteiten. Sommige aseksuele individuen hebben bijvoorbeeld wel een libido maar voelen zich niet seksueel aangetrokken tot anderen. Anderen ervaren wel romantische gevoelens, maar hebben geen behoefte aan seks. Er zijn zelfs mensen die helemaal geen libido of romantische aantrekking ervaren (aromantisch).  

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze types slechts een leidraad zijn om het begrip van aseksualiteit te verduidelijken. In werkelijkheid is aseksualiteit een spectrum, waarbij individuen verschillende gradaties van seksuele aantrekking kunnen ervaren. Bij de ene persoon kan er bijvoorbeeld wel een verlangen zijn naar knuffels en genegenheid, terwijl een ander individu hier juist een afkeer van kan hebben. 

Identiteitsvorming en sociale verwachtingen  

In onze samenleving wordt seksualiteit vaak gezien als een integraal onderdeel van menselijke relaties en identiteit. Dit kan resulteren in onbedoelde druk op individuen om aan normatieve verwachtingen van seksualiteit te voldoen. Als aseksueel persoon kan je hierdoor worstelen met het vinden van je identiteit en word je soms geconfronteerd met onbegrip of ongeloof wanneer je je aseksualiteit proberen uit te leggen. De druk om te voldoen aan de heersende normen van seksualiteit kan het moeilijk maken om jezelf te identificeren en je geaccepteerd te voelen door anderen. 

Daarom is het van vitaal belang dat de maatschappij meer bewustzijn creëert over aseksualiteit en andere niet-binaire vormen van seksualiteit, en dat er ruimte wordt geboden voor individuen om zichzelf op hun eigen manier te identificeren. Dit kan bijdragen aan een meer inclusieve en empathische samenleving waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. 

Wat is de impact van aseksualiteit op mentale gezondheid?  

Een gebrek aan erkenning en begrip voor aseksualiteit binnen de maatschappij kan leiden tot mentale belasting en emotioneel leed bij aseksuele individuen. Sociale druk om aan normatieve verwachtingen van seksualiteit te voldoen, kan resulteren in gevoelens van isolement, eenzaamheid en zelftwijfel. Aseksuele personen hebben soms het gevoel "anders" te zijn en hebben moeite hebben het vinden van gelijkgestemden en ondersteuning. Deze stressfactoren kunnen bijdragen aan angst, depressie en andere mentale gezondheidsproblemen bij aseksuele personen.  

Heb jij last van bovengenoemde mentale klachten? Het is belangrijk om hierover te praten. Bij Psycholoog.nl kun je hierover in gesprek met één van onze psychologen. Bekijk hier wat Psycholoog.nl voor jou kan betekenen. Neem contact op met ons aanmeldteam of plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek in.  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.  

 

Bronnen:  

https://aseksualiteit.nl/over-aseksualiteit/ 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Psychische comorbiditeit: wat is het?

(24-4-2024)

Veel stoornissen kunnen op elkaar lijken, tegelijk voorkomen of hebben overlap van symptomen. Lees hier wat comorbiditeit betekent voor de diagnose en behandeli… Lees verder

Meerdimensionaal evalueren om negatieve opvattingen te nuanceren

(19-4-2024)

Hoewel het wel zo lijkt, zijn de opvattingen die we hebben over onszelf niet altijd juist. Lees hier hoe je meer nuance kunt aanbrengen in de negatieve opvattin… Lees verder

Wensdenken: zijn angstige en onzekere mensen optimistischer?

(19-4-2024)

Onzekere en angstige mensen zijn vaak optimistischer door het zogenaamde wensdenken. wat is het? En wat betekent het? Lees verder

Wat is de kracht van nieuwsgierigheid?

(18-4-2024)

Lees hier meer over de zoektocht naar het onbekende. Lees verder