Wat is bindingsangst in het kort?

 • Bindingsangst is de angst om je aan iemand te binden, bang om uiteindelijk afgewezen te worden.
 • Het aangaan van langdurige intieme relaties is voor mensen met bindingsangst moeilijk.
 • Een gebrek aan zelfvertrouwen ligt vaak ten grondslag aan bindingsangst.
 • Mensen met bindingsangst weten vaak niet dat ze bindingsangst hebben.

Wat is bindingsangst?

Bindingsangst is de angst om je aan iemand te binden, angst om uiteindelijk afgewezen te worden. Mensen met bindingsangst vinden het daarom moeilijk om een langdurige relatie aan te gaan met anderen.

Deze dieperliggende angst kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door een onveilige hechting aan ouders of verzorgers in de vroege jeugd, bijvoorbeeld omdat niet op je gevoelens en behoeften werd ingespeeld. Ook kan het komen door langdurig pesten of door het overlijden van ouders of belangrijke anderen. Hierdoor heb je een gebrek aan veiligheid ervaren en heb je geen vertrouwen in anderen opgebouwd.

De manier waarop je als kind gehecht bent, bepaalt jouw beeld voor latere relaties. Het vormt een beeld voor jou over hoe relaties horen te zijn. Dus: ben je onveilig gehecht, dan ga je onbewust op zoek naar onveilige relaties omdat die overeenkomen met jouw beeld over relaties. Voor bindingsangst geldt dat je hebt geleerd dat je gevoelens en behoeften niet geldig zijn. Je mocht je gevoelens niet uiten of er was geen ruimte voor, bijvoorbeeld omdat je ouders of verzorgers het zelf te druk hadden. Het gevolg hiervan is dat je je eigen gevoelens niet serieus neemt of zelfs ontkent. In relaties ben je afstandelijk. Als iemand te dichtbij komt kap je het gauw af. Hieronder verborgen zit vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Je mocht niet volledig jezelf zijn, met al je gevoelens en behoeften en hebt dus het idee gekregen dat wat jij denkt en voelt niet op zijn plaats is. En dus uit je dit ook niet in een relatie.

Mensen met bindingsangst hebben niet altijd door dat ze te maken hebben met bindingsangst. Ze houden zichzelf voor dat ze niet echt verliefd zijn, of dat ze erg van hun vrijheid genieten. Maar als onderstaande kenmerken je bekend voorkomen, kan het weleens zijn dat je last hebt van bindingsangst.

Wat zijn kenmerken van bindingsangst?

Mensen met bindingsangst herkennen vaak de meeste van onderstaande kenmerken:

 • Het moeilijk vinden om langdurig een verbinding aan te gaan met een ander
 • Moeite hebben met intimiteit
 • Moeite hebben met het vertrouwen van anderen
 • Niemand echt leuk of interessant genoeg vinden
 • Bang zijn dat de ander weer weggaat
 • Al heel lang vrijgezel zijn, geen haast hebben een partner te vinden
 • Nog nooit een lange stabiele relatie hebben gehad
 • Heel kritisch zijn
 • Het idee van een vaste relatie geeft een benauwd gevoel
 • Je partner niet te vaak willen zien, liever dingen met je vrienden doen
 • Je gevoelens uitschakelen tijdens seks, je bent meer op de lust gericht
 • De neiging hebben om tijdens een relatie veel te flirten of vreemd te gaan
 • Niet teveel over een toekomst samen willen nadenken
 • Je niet emotioneel verbonden voelen met je partner
 • Twijfelen over je relaties, steeds terug blijven denken aan exen

Vermoed jij dat je oprecht last hebt van bindingsangst? Samen met een psycholoog kun je onderzoeken welke hechtingsstijl je hebt, hoe dit zich uit, waar je écht bang voor bent en hoe je met je bindingsangst om kunt gaan.

Hoe zit het precies met stoornissen beschreven in de DSM-5?

Wanneer jij verzekerde zorg krijgt (zorg die valt onder de basisverzekering) is een van de voorwaarden dat er een stoornis wordt vastgesteld. Alleen dan kan de zorg vergoed worden vanuit de basisverzekering. Alle psychiatrische stoornissen zijn verzameld in de DSM-5. De DSM-5 is het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.  

Een belangrijke kanttekening om bij de DSM-5 te maken is dat de stoornissen die hierin vermeld staan geen diagnoses zijn. De stoornis wordt beschreven aan de hand van een lijstje met symptomen. Voldoe je hieraan, dan 'heb' je deze stoornis. De stoornis of het label zegt alleen niets over hoe het komt dat je deze klachten ervaart. Het geeft geen verklaring.  

Voldoe jij aan de kenmerken van een stoornis? Dan is die stoornis dus niet de reden dat je klachten hebt, maar slechts een beschrijving van jouw klachten. Wat dan het doel is van het gebruik van de DSM? Het helpt om klachten in duidelijk afgebakende categorieën te kunnen plaatsen. Zo weten we met elkaar iets beter waar we over spreken en hoe we klachten willen behandelen. 

Wil jij meer lezen over de DSM-5 en hoe Psycholoog.nl hiermee omgaat? Klik dan hier.