Spiritualiteit betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Voor sommigen gaat het vooral om het geloof in God en actieve deelname aan georganiseerde religie. Voor anderen gaat het om niet-religieuze ervaringen die hen helpen in contact te komen met hun spirituele zelf door bijvoorbeeld (stille) reflectie, tijd in de natuur door te brengen, privégebed, yoga of meditatie. 

Veel mensen identificeren zich als spiritueel maar niet religieus: op enkele uitzonderingen na neemt het percentage volwassenen dat zich als religieus identificeert in veel geïndustrialiseerde landen af, terwijl het over het algemeen hoog blijft in minder ontwikkelde landen. Maar hoewel het aantal mensen dat actief deelneemt aan een religie misschien afneemt, blijven mensen zichzelf toch als spiritueel identificeren. 

Maar wat is precies spiritueel leven en wat zijn de voordelen hiervan? En is er een verschil tussen spiritualiteit en psychologie? 

De voordelen van een spiritueel leven 

Betrokken zijn in een religie kan positief zijn voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid en een hogere mate van verbintenis met anderen teweegbrengen. Daarnaast is het ook gerelateerd aan betere slaap, een lagere bloeddruk en een algemeen lager sterftecijfer. Ook een hoge mate van spiritualiteit heeft voordelen: hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan verbeterd zelfrespect en sterkere relaties. 

Er kan een keerzijde zijn voor mensen die religie en spiritualiteit helemaal vermijden: sommige onderzoeken hebben aangetoond dat het vermijden van hiervan verband kan houden met depressie. 

Wat is het verschil tussen psychologie en spiritualiteit? 

Psychologie is een behandeling, spiritualiteit is een verzameling van ervaringen. Het verschil tussen psychologie en spiritualiteit kan op het eerste gezicht moeilijk te ontdekken zijn, omdat beide betrokken zijn bij je innerlijk en hoe jij jezelf uit naar de buitenwereld. 

Het woord "psychologie" komt uit het Grieks: "psyche" is het woord voor "geest" of "ziel", en "logos" betekent studie. Met andere woorden, psychologie is de studie van de geest of de ziel. Psychologie houdt zich daarom bezig met de geest: de manier waarop we denken, bewust concepten vormen, de wereld om ons heen begrijpen en er betekenis aan geven. Spiritualiteit kan op veel verschillende manieren worden gedefinieerd en toch wordt het vaak beschouwd als een praktisch hulpmiddel om zelfgroei te bereiken. 

Je kunt je bijvoorbeeld afvragen: is een ongemakkelijk gevoel, omdat we geen zin in ons leven kunnen vinden, een overwegend psychologische kwestie of een spirituele? Deze vraag kan ons helpen om psychologie van spiritualiteit te onderscheiden. Het bevat twee belangrijke referenties: zin van het leven en ongemak. Psychologie zal ingaan op het oplossen van de staat van ongemak, terwijl spiritualiteit de innerlijke ervaring zal aanpakken. Spiritualiteit is dus niet alleen reflectie, maar vooral ervaring; het gaat er niet om te begrijpen wat de zin van het leven is, maar om de innerlijke ervaring te beleven die de zin van het leven in ons oproept. 

 

Heb je hier vragen over of wil je hierover met een psycholoog praten? Het team van Psycholoog.nl helpt je graag verder! Neem contact op met ons aanmeldteam of plan een vrijblijvend adviesgesprek in.   

Bel ons op 085 273 3339, of stuur een bericht via Whatsapp naar 06 4851 6543.