Het omgaan met familie kan voor sommige mensen veel stress bieden. Het kan zijn dat je bij je familie het gevoel hebt dat je niet jezelf kan zijn, dat je een bepaald aspect van jezelf moet achterhouden en dat je je anders voor moet doen. Door verschillende visies op de wereld, normen en waarden en de context en cultuur waarmee je opgroeit, kan je familie moeite hebben met jou helemaal te accepteren. Het leven met de angst dat je nooit volledig geaccepteerd wordt of afgewezen wordt door je familie kan erg eenzaam en verdrietig zijn. Vooral als familie veel voor je betekent.  

Wat kan ervoor zorgen dat je familie je soms niet accepteert?  

Soms loop je rond met een bepaald aspect van jezelf zoals: seksuele geaardheid, identiteitsproblemen, bepaalde dromen, relaties, mentale welzijn en andere aspecten die niet overeenkomen met de verwachtingen en visies van je familie. Wanneer je jong bent en jezelf nog aan het ontwikkelen bent, is familie ondersteuning erg belangrijk. Familie ondersteuning speelt een grote rol in een verbeterd zelfbeeld en kan leiden tot minder gevoelens van depressie en angst.

Wanneer je familie niet geheel openstaat of ondersteunend is, kan het soms moeilijk zijn om jezelf geheel bloot te stellen en kan je veel voor jezelf houden. Een deel van jezelf verborgen houden, kan een grote impact hebben op je mentale gezondheid. Daarbij kan je veel waarde hechten aan de mening van je familie. Wanneer je familie een heel ander soort mening heeft of jouw keuzes afwijst, kan je erg gekwetst zijn en twijfelen aan jezelf. 

Er zijn verschillende redenen waarom je familie je niet altijd accepteert voor wie je bent.  

  • Het kan zijn dat je familie jouw belevingswereld niet begrijpt. Mensen hebben andere meningen over wat juist of niet juist is in het leven. Hierdoor kan het zijn dat je familie je niet ondersteunt omdat ze het moeilijk vinden om op een andere manier naar iets te kijken. Je familie wil dan wel het beste voor jou, maar dit komt niet overeen met wat jij het beste voor jezelf vindt.  
  • De culturele context waar je familie is opgegroeid speelt ook een grote rol. Wanneer je familie is opgegroeid in hele andere cultuur met andere normen en waarden kan het moeilijk zijn om bepaalde dingen te accepteren. In sommige culturen zijn mentale problemen bijvoorbeeld minder goed bespreekbaar dan in andere culturen of is een andere seksuele geaardheid dan heteroseksualiteit niet geaccepteerd.  
  • Het kan zijn dat sommige familieleden zelf door een moeilijke tijd gaan waar ze zelf veel moeite mee hebben. Hierdoor kunnen ze minder open voor jou staan.  
  • Het kan soms ook zijn dat je familie niet echt goede emotionele vaardigheden heeft. Ze proberen in dit soort gevallen erg hun best te doen voor jou, maar kunnen hierin erg onhandig zijn.  

Hoe ga je ermee om wanneer je familie je niet accepteert voor wie je bent?  

  • Leer te vertrouwen in je eigen keuzes: Ook al staat je familie er niet altijd achter dan betekent het niet dat jij foute keuzes maakt of dat jij niet trots op jezelf mag zijn. Probeer je zelfbeeld niet te beïnvloeden door meningen van je familie. 
  • Probeer je in te leven in je familie: je familie kan een hele andere kijk op de wereld hebben. Je kan de situatie proberen te begrijpen uit het perspectief van je familie. Je kan je verwachtingen die je hebt van je familie bijstellen zodat je niet of minder teleurgesteld wordt. Je hebt eenmaal weinig invloed op hoe je familie reageert. Dit betekent niet dat je niet kan aangeven dat iets jou heeft gekwetst.  
  • Zoek steun op bij mensen waarbij je wel jezelf kan zijn 
  • Probeer het te verwerken: het kan een grote impact hebben wanneer je niet jezelf kan zijn bij je familie, bepaalde dingen moet achterhouden of wordt afgewezen door je familie. Neem ook de tijd om bepaalde emoties die dit teweeg heeft gebracht te verwerken. Wanneer je er klaar voor bent, kan je ook in gesprek gaan met je familie op een niet oordelende manier om aan te geven dat je gekwetst bent.  
  • Praat er met een psycholoog over: familie speelt eenmaal een grote rol in je leven en wanneer je niet geaccepteerd wordt of afgewezen, kan het invloed hebben op je mentale gezondheid. Het is belangrijk om hier dan op tijd over te praten met een psycholoog.  

Heb jij moeilijke familiebanden en wil je hier graag met een psycholoog over praten? Bij Psycholoog.nl kunnen wij jou helpen. Neem contact op met ons aanmeldteam of plan een adviesgesprek in.

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht