In de afgelopen jaren zijn er steeds meer jongvolwassenen en studenten die een mentale druk ervaren. Dit komt omdat er steeds meer maatschappelijke verwachtingen zijn voor deze groep mensen. Een van de oorzaken van deze mentale druk kunnen de ouders zijn. Lees er hier meer over! 

De invloed van prestatiedruk  

Voor prestatiedruk bestaat niet een duidelijke definitie. Het is een persoonlijke ervaring en dus voelt het voor iedereen anders. Vaak wordt de ervaring beschreven als het gevoel iets te moeten doen of niet anders te kunnen doen. Ook kan iemand het gevoel hebben te moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen. Prestatiedruk kan worden ervaren in meerdere levensgebieden, zoals werk, studie of het sociale leven. Je kunt prestatiedruk voelen vanuit jezelf, je ouders, je sociale omgeving of de maatschappij.  

Op het moment dat iemand prestatiedruk ervaart, kan dit gepaard gaan met gevoelens van stress, depressie of angst. Het kan zo zijn dat het de ervaren druk om te presteren ervoor zorgt dat er gevoelens van stress of angst ontstaan. Het kan ook zo zijn dat problemen die al bestonden, zoals financiële problemen of andere psychische klachten, prestatiedruk als gevolg hebben. Iemand met deze problemen heeft wellicht minder hulpbronnen, waardoor er eerder prestatiedruk ontstaat.  

Prestatiedruk van ouders  

Zoals hierboven al werd genoemd, zijn ouders een van de redenen waarom iemand prestatiedruk kan voelen. Veel ouders hebben hoge verwachtingen en hopen dat hun kinderen academisch en professioneel het meeste uit zichzelf halen, vaak vanuit de overtuiging dat dit hen een betere toekomst zal bieden. Deze druk kan echter leiden tot stress, angst en een gevoel van ontoereikendheid bij jonge mensen, vooral wanneer zij moeite hebben aan deze verwachtingen te voldoen. Het constante streven naar perfectie kan hun zelfvertrouwen aantasten en de intrinsieke motivatie verminderen, waardoor studeren of werken meer een verplichting dan een passie wordt. Bovendien kan de druk om te presteren ten koste gaan van sociale relaties en vrije tijd. Het is daarom cruciaal dat ouders een ondersteunende en realistische benadering hanteren, waarbij ze de unieke talenten en interesses van hun kinderen erkennen en waarderen. 

Effecten op latere leeftijd 

Als je in je adolescentie te maken hebt gehad met langdurige prestatiedruk, zijn die effecten vaak op latere leeftijd nog zichtbaar. Dit zijn enkele effecten die kunnen optreden naar aanleiding van prestatiedruk:  

  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen: iemand kan het gevoel krijgen nooit goed genoeg te zijn. Dit kan leiden tot een lage eigenwaarde en een voortdurende behoefte aan externe bevestiging.  
  • Relaties en sociale vaardigheden: door het gevoel te hebben dat je geen tijd kan vrijmaken voor sociale gebeurtenissen, kan het lastig zijn om vriendschappen te ontwikkelen en een sociaal netwerk om je heen te verzamelen.  
  • Levenskeuzes en loopbaanbeslissingen: door prestatiedruk kan iemand keuzes maken die niet passen bij was ze echt leuk vinden om te doen. Dit kan leiden tot ontevredenheid in de verdere loopbaan.  
  • Mentale gezondheid: langdurige stress kan leiden tot depressie, burn-out en angststoornissen wanneer hier niet op tijd aandacht aan wordt besteed.  

Dit zijn enkele voorbeelden van lange termijneffecten die kunnen optreden wanneer iemand voor een lange tijd de druk voelt om te presteren. Het is belangrijk dat ouders, maar ook de samenleving als geheel oog heeft voor het mentale welzijn en de persoonlijke groei van de jongvolwassene.  

Heb je het gevoel dat je druk ervaart vanuit je omgeving om aan een bepaald standaard te voldoen? Bij Psycholoog.nl luisteren we naar jouw verhaal. Bekijk hier wat Psycholoog.nl voor jou kan betekenen. Heb je vragen? Neem direct contact met ons op via 085 - 273 3339 of plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek in. 

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.

 

Bronnen: 

Risicofactoren en oplossingen voor prestatiedruk en stress bij hbo- en wo-studenten. (2023, 3 juli). Openresearch.Amsterdam. https://openresearch.amsterdam/nl/page/100048/risicofactoren-en-oplossingen-voor-prestatiedruk-en-stress-bij-hbo 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Vergeet jezelf niet: hoe vind je een balans tussen zelfzorg en zorg voor je kinderen?

(21-5-2024)

Houd je welzijn in balans voor een gelukkiger gezinsleven. Lees verder

Foetaal-alcoholsyndroom: de mentale gevolgen

(30-4-2024)

Foetaal-alcoholsyndroom is een vorm van FASD. Het alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap zorgt voor ontwikkelingsproblemen van het embryo. Kindere… Lees verder

Hoe word jij beïnvloed door jouw gezinsdynamiek?

(12-1-2024)

De dynamiek die binnen een familie of gezin speelt kan van grote invloed zijn op de mentale gesteldheid van een individu. Zodra er problemen spelen tussen famil… Lees verder

KOPP/KOV: hoe ga je ermee om als jouw familie kampt met psychische problemen?

(2-1-2024)

KOPP/KOV krijgen te maken met verschillende soorten problemen door een onvoorspelbare en vaak onveilige thuissituatie. Lees in deze blog meer over hoe je hier m… Lees verder