Onze mentale gezondheid kan beïnvloed worden door verschillende factoren, waaronder culturele normen, geleerd gedrag en interacties met onze omgeving. Cultuur speelt een belangrijke rol in hoe we onze identiteit vormgeven. Het speelt namelijk een rol in hoe we onze waarden en overtuigingen ontwikkelen en sociale interacties vormgeven. Het heeft ook een invloed op onze perceptie en benadering van mentale gezondheid. Daarom is het belangrijk om in de mentale gezondheidzorg rekening te houden met de culturele achtergrond van een persoon.  

Wat is de rol van cultuur in onze mentale gezondheid?  

Cultuur kan ons positief of negatief beïnvloeden. Het kan ons een gevoel van verbondenheid en ondersteuning geven, maar kan ook een bron van conflict, onbegrip en eenzaamheid zijn. Cultuur kan bijvoorbeeld een rol spelen in hoe wij omgaan met stressvolle situaties. In sommige culturen is het heel normaal om open over onze emoties te praten. In andere culturen is het niet zo vanzelfsprekend en worden emoties eerder onderdrukt of vermeden. Daarnaast kan het een rol spelen in de manier waarop we naar mentale gezondheid kijken en of we hulp en ondersteuning gaan zoeken.  

Wat zijn culturele factoren die een invloed kunnen hebben op onze mentale gezondheid?  

  • Familie factoren: familie speelt natuurlijk een grote rol in onze vroege ontwikkeling. Het zijn vaak de eerste mensen, waarmee we leren communiceren. Ze spelen daarom ook een belangrijke rol in het ontwikkelen van onze emotionele en sociale vaardigheden. Factoren, zoals een ondersteunende familie en goede relaties met je familie kunnen een beschermende factor zijn voor onze mentale gezondheid.  
  • Religie: Religie kan een mooie bijdrage hebben aan het gevoel van verbondenheid en ondersteuning. Het kan een manier zijn om steun te vinden in moeilijke tijden. Minderheidsgroepen kunnen last krijgen van discriminatie of het gevoel hebben dat ze ergens niet helemaal bij horen of anders zijn.  
  • Sociale normen: De manier hoe we ons volgens de cultuur moeten gedragen, kan een invloed hebben op onze mentale gezondheid. In collectivistische culturen worden mensen vaak verwacht om de behoeften van anderen boven je eigen behoeften te zetten. Bij belangrijke keuzes wordt vaak gedacht: ‘wat zullen anderen van ons denken?’ in plaats van dat er gekeken wordt naar eigen geluk. In individualistische culturen wordt er meer waarde gehecht aan zelfstandig zijn en wat je zelf het belangrijkst vindt. Dit kan in sommige gevallen ook leiden tot minder verbondenheid in persoonlijke relaties. In individualistische culturen, waarbij er meer waarde wordt gehecht aan individualisme en individuele prestaties is er een hogere mate van depressieve klachten en eenzaamheid.
  • Tradities: Bepaalde tradities kunnen onze mentale gezondheid beschadigen. Bijvoorbeeld wanneer het traditie is om te trouwen met een partner uit dezelfde cultuur of wanneer je geen keuze hebt om je eigen partner te kiezen. Wanneer je niet met de partner mag trouwen, waar je van houdt, kan je een intens gevoel van verdriet voelen. Daarentegen zijn er ook tradities aanwezig in sommige culturen, die juist je mentale gezondheid positief kunnen beïnvloeden.  
  • Culturele stigma: Cultuur kan stigma rond mentale gezondheidszorg creëren of versterken. In sommige culturen worden mentale aandoeningen gezien als een teken van zwakte of iets waarvoor je je moet schamen. Dit kan leiden tot gebrek aan steun en vertraging in het zoeken naar professionele hulp. 
  • Migratie en acculturatie: voor migranten en vluchtelingen kan de ervaring van de reis naar een ander land en het aanpassen aan een nieuwe cultuur een grote invloed hebben op de mentale gezondheid. Het verlies van het thuisland, culturele spanningen, discriminatie en andere uitdagingen kunnen bijdragen aan stress en psychische problemen. 

Door rekening te houden met deze culturele factoren kunnen we een meer inclusieve en cultuursensitieve benadering van geestelijke gezondheidszorg bevorderen, waarbij individuen van diverse culturele achtergronden de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Psycholoog Eline vertelt: wat is acceptatie (ACT)?

(19-7-2024)

In de blogserie over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leer je alles over deze therapievorm. Lees in deze derde blog alles over acceptatie. Lees verder

Psychologische Voorbereiding op Pensioen

(17-7-2024)

Na jaren werken is het zover; pensioen. Maar hoe bereid je je hierop voor? Lees verder

Psycholoog Eline vertelt: wat is defusie?

(12-7-2024)

In de blogserie over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leer je alles over deze therapievorm. Lees in deze tweede blog alles over defusie. Lees verder

Narratieve therapie: het herschrijven van jouw verhaal

(4-7-2024)

Het herschrijven van je verhaal kan je helpen om een nieuw perspectief te zien. Lees hier wat narratieve therapie kan doen. Lees verder