Als werkgever wil je graag dat jouw werknemers zich gehoord en erkend voelen. Het geven van feedback kan hierbij een lastig punt zijn. Je wilt belangrijke aspecten duidelijk aangeven maar tegelijkertijd wel een goede werksfeer behouden. Effectief feedback geven; hoe doe je dat eigenlijk? Wij geven enkele inzichten hoe je als werkgever feedback kan geven waardoor jouw medewerkers een motiverende en productie werksfeer ervaren. 

Feedback geven

Uit onderzoeken blijkt dat werknemers het best gebaat zijn bij een opwaartse en prestatiegerichte manier van feedback ontvangen. Op deze manier voelen ze zich het meest gehoord, begrepen en gerespecteerd. Dit zorgt uiteindelijk voor de beste motivatie om hun sterke kanten door te voeren en te werken aan hun zwakke punten.

Het belangrijkste uitgangspunt voor een opwaartse en prestatiegerichte benadering is dan ook het benadrukken van sterke punten en het stimuleren van positieve groei, in plaats van het focussen op zwakke punten en tekortkomingen. Het geven van opwaartse feedback speelt een belangrijke rol in het vergroten van het gevoel van zelfbepaling bij werknemers. Hieronder worden enkele inzichten beschreven, die werkgevers kunnen helpen bij het effectief geven van opwaartse en sterktegerichte feedback aan hun personeel.

  1. Regelmatige feedbacksessies: Het regelmatig houden van feedbacksessies draagt bij aan een continu leerproces. Als werkgever kan je periodieke bijeenkomsten organiseren om voortgang te bespreken, doelen bij te werken en de ontwikkeling van werknemers te evalueren. 
  2. Focus op de sterke punten van medewerkers: Dit vraagt om een diep inzicht in de individuele capaciteiten, vaardigheden en talenten van jouw medewerkers. Door sterke punten te herkennen, kan je als werkgever gerichte feedback geven die de positieve aspecten van prestaties benadrukt.
  3. Geef specifieke en constructieve feedback: Feedback moet specifiek en constructief zijn. Als werkgever dien je voorbeelden te geven van situaties waarin werknemers hun sterke punten effectief hebben gebruikt. Dit helpt medewerkers niet alleen te begrijpen wat er goed gaat, maar geeft ook inzicht in hoe ze die sterke punten kunnen benutten voor verdere groei.
  4. Betrek Werknemers Actief: Laat hen weten dat hun mening gewaardeerd wordt en moedig hen aan om openhartig te zijn. Dit creëert een gevoel van betrokkenheid en laat werknemers zien dat hun inbreng serieus wordt genomen.
  5. Focus op zelfbepaling: De nadruk moet liggen op hoe de gegeven feedback bijdraagt aan de zelfbepaling van de werknemer. Werkgevers dienen te benadrukken hoe specifieke gedragingen of vaardigheden invloed hebben op de autonomie en besluitvorming van de werknemer. Dit zorgt voor een gevoel van controle bij de desbetreffende werknemer.
  6. Maak in de feedback verbindingen met organisatiedoelen: Werkgevers kunnen de sterke punten van werknemers verbinden met de bredere doelen van de organisatie. Feedback krijgt context en waarde door te laten zien hoe individuele vaardigheden kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Dit motiveert medewerkers om hun sterke punten verder te ontwikkelen.Daarnaast is transparantie en open communicatie hierbij essentieel. Werkgevers moeten duidelijk zijn over de doelen van de feedback en hoe het bijdraagt aan het bredere succes van de organisatie. 
  7. Ontwikkelingsgesprekken: Feedbackmomenten moeten worden gezien als ontwikkelingsmogelijkheden. Als werkgever kan je open gesprekken voeren met jouw werknemers om hun sterke punten te begrijpen en deze verder te ontwikkelen. Het bieden van steun en middelen voor groei bevordert een positieve werkomgeving.
  8. Erkenning en waardering: Werkgevers moeten de uitstekende prestaties van hun werknemers erkennen en waarderen. Dit kan variëren van informele erkenning tot meer formele beloningen. Het uiten van waardering versterkt niet alleen de positieve aspecten van prestaties, maar moedigt werknemers ook aan om voort te bouwen op hun sterke punten.

Door deze opwaartse en sterktegerichte benadering van prestatiefeedback toe te passen, kunnen werkgevers een cultuur van positieve groei en ontwikkeling stimuleren. Dit zorgt voor een gezond werkklimaat. Deze benadering gaat verder dan het traditionele kritiek-gebaseerde model en draagt bij aan een motiverende en productieve werkomgeving.

De mentale gezondheid van jouw werknemers

Help jouw medewerkers weer met plezier en energie hun werk te doen. Geef als werkgever het signaal dat mentale klachten bespreekbaar zijn. Iedereen gaat weleens door een moeilijke periode. Laat jouw werknemers weten dat dit oké is en er hulp beschikbaar is. Gelukkige werknemers zijn namelijk het fundament: wanneer jouw werknemers goed in hun vel zitten, zullen ze ook positief bijdragen aan de werksfeer en de productiviteit.

Merk jij als werkgever dat een medewerker mentaal vastloopt? Dit kan bijvoorbeeld doordat diegene het moeilijk vindt om feedback aan te nemen. Ook kan het zo zijn dat iemand moeite heeft met assertiviteit. Onze psychologen kunnen jouw werknemer helpen om in 5-15 sessies meer inzicht te krijgen en weerbaarder te worden. Wil je meer weten over dit werknemerstraject? Klik dan hierPlan vrijblijvend een gratis adviesgesprek in of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht

 

Bronnen: 

Bauer, J. and Mulder, R.H. (2006), "Upward feedback and its contribution to employees' feeling of self‐determination", Journal of Workplace Learning, Vol. 18 No. 7/8, pp. 508-521.

Gottfredson, Ryan & Joo, Harry. (2011). Delivering effective performance feedback: The strengths-based approach. Business Horizons. 55.

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Ik ben op zoek naar mentale ondersteuning; wat zijn de mogelijkheden?

(7-6-2024)

Het is belangrijk dat je de stap zet om hulp te zoeken als je die nodig hebt. In deze blog bespreken we de verschillende mogelijkheden voor psychische hulp. Lees verder

Psycholoog Eline vertelt over de Week van de Mentale Gezondheid

(5-6-2024)

Deze week (van 3 tot en met 8 juni) is het de Week van de Mentale Gezondheid. Wat houdt dit in en waarom is het belangrijk? Lees er meer over in deze blog. Lees verder

Psycholoog Eline vertelt: wat is de self-fulfilling prophecy?

(30-5-2024)

In de psychologie wordt vaak gesproken over de self-fulfilling prophecy. Wat is dat precies en hoe kun je dit bewust herkennen en inzetten voor verandering? Lee… Lees verder

De rol van geur in de mentale gezondheidswereld: aromatherapie

(28-5-2024)

Aromatherapie, waarbij essentiële oliën worden ingeademd of op de huid worden aangebracht, kan positieve effecten hebben op zowel lichamelijk als mentaal welzij… Lees verder