Goed werkgeverschap is essentieel voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Maar wat maakt een werkgever goed? In deze blog duiken we dieper in het concept van goed werkgeverschap en lees je hoe je als werkgever kan investeren in het mentaal welzijn van je werknemers. Lees verder voor concrete tips om jouw team te leiden naar succes en welzijn op de werkvloer!

Wat zijn de 6 beginselen goed werkgeverschap?

Een goede werkgever zijn is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele plicht. Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek legt de basisprincipes vast van goed werkgeverschap, die essentieel zijn voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Maar wat houden deze beginselen precies in en hoe kunnen werkgevers ze in de praktijk toepassen? Hieronder worden de 6 beginselen uitgelegd met daarbij concrete tips om een goede werkgever te zijn.

1. Bouw vertrouwen op

Transparantie en open communicatie zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen tussen werkgever en werknemer. Maak bijvoorbeeld je verwachtingen kenbaar, en vraag ook wat de medewerkers verwachten van jou. Door dit open te bespreken en door medewerkers op de hoogte te houden van belangrijke beslissingen en ontwikkelingen, kan je een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid stimuleren. Dit zorgt ervoor dat eventuele conflicten worden vermeden.

2. Handel zorgvuldig

Als goede werkgever gedraag je je zorgvuldig tegenover je werknemers. Dit kan verschillende dingen inhouden. Neem bijvoorbeeld zorgvuldig en weloverwogen beslissingen, waarbij je rekening houdt met de belangen en behoeften van je medewerkers. Besteed daarnaast aandacht aan de behoeften en het welzijn van je personeel, en streef naar een werkomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

3. Behandel iedereen gelijk

Het tweede beginsel is dat je al je werknemers op een eerlijke en gelijke manier behandelt, zonder onderscheid te maken op basis van bijvoorbeeld geslacht, afkomst of functie. Iedereen moet namelijk dezelfde rechten hebben en kansen krijgen. Dit creëert een gevoel van rechtvaardigheid en vertrouwen binnen je team.

Een manier om het gevoel van gelijkheid binnen je organisatie te vergroten is door jezelf hier ook bij te betrekken. Kom bijvoorbeeld ook regelmatig op de werkvloer. Dit laat namelijk zien dat je betrokken bent bij het werk en de werknemers en hierdoor zien mensen jou ook als een gelijke.  

4. Voorkom misbruik van je machtspositie

Goede werkgevers vermijden het misbruik maken van hun positie ten koste van hun medewerkers. Toon leiderschap op een ethische en verantwoordelijke manier, en stel het belang van je personeel voorop.

5. Motiveer je beslissingen en betrek medewerkers

Motiveer je beslissingen en acties door medewerkers te betrekken en waardering te tonen voor hun inzet. Door medewerkers te betrekken bij besluitvormingsprocessen en regelmatig erkenning en beloning te geven, kan je de motivatie en betrokkenheid van je team vergroten. Lees in deze blog over een effectieve manier van feedback geven als werkgever.

Een manier om je werkgevers te betrekken is bijvoorbeeld door je werkgevers een gevoel van zingeving te bieden, oftewel: betrek ze bij het belang van de organisatie. Medewerkers die begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de doelen en missie van de organisatie voelen zich meer verbonden en gemotiveerd om bij te dragen aan het succes ervan. Dit vergroot niet alleen de productiviteit, maar creëert ook een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen.

6. Biedt verzekering en veiligheid

Ten slotte zorg je als goede werkgever voor de fysieke en financiële bescherming van zijn medewerkers door passende verzekeringen en veiligheidsmaatregelen te bieden. Dit creëert een gevoel van veiligheid en welzijn binnen de organisatie.

Hoe investeer je als werkgever in de mentale gezondheid van je werknemers?

Naast het naleven van de 6 beginselen van goed werkgeverschap om een gezonde en productieve werkomgeving te creëren, is het bevorderen van de mentale gezondheid van je werknemers ook van vitaal belang. Hier zijn enkele concrete stappen die je als werkgever kunt nemen:

  • Bied toegang tot mentale gezondheidsprogramma's en ondersteuning: zorg ervoor dat je werknemers toegang hebben tot programma's en bronnen die hen ondersteunen bij het omgaan met stress, angst, depressie en andere mentale gezondheidsuitdagingen. Psycholoog.nl biedt een traject waar je je medewerkers hiervoor kunt aanmelden. Lees hier meer over ons werknemerstraject.
  • Faciliteer persoonlijke ontwikkeling: stimuleer continue groei en ontwikkeling door het aanbieden van trainingen, workshops en educatieve programma's die gericht zijn op het verbeteren van zowel professionele als persoonlijke vaardigheden. Door werknemers te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling, vergroot je niet alleen hun veerkracht, maar ook hun gevoel van eigenwaarde en betrokkenheid bij het werk.
  • Zorg voor een gezonde werk-privébalans: moedig werknemers aan om tijd te nemen voor ontspanning, rust en herstel buiten werktijd. Dit kan onder meer door het bevorderen van flexibele werktijden, het aanmoedigen van het nemen van pauzes tijdens de werkdag, en het respecteren van vakantie- en vrije tijd.

Door te investeren in de mentale gezondheid van je werknemers toon je als werkgever betrokkenheid en zorg, wat niet alleen leidt tot een gezonder en gelukkiger personeelsbestand, maar ook tot een meer productieve en veerkrachtige organisatie.

Heeft één van jouw werknemers last van mentale klachten die hem of haar misschien op het werk belemmeren? Bij Psycholoog.nl bieden we een traject waarin je werknemer in eerste instantie vijf gesprekken heeft met één van onze psychologen. Lees hier meer over ons werknemerstraject of neem voor vragen direct contact op met ons aanmeldteam. We helpen je graag verder!

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Psycholoog Eline vertelt: wat is acceptatie (ACT)?

(19-7-2024)

In de blogserie over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leer je alles over deze therapievorm. Lees in deze derde blog alles over acceptatie. Lees verder

Psychologische Voorbereiding op Pensioen

(17-7-2024)

Na jaren werken is het zover; pensioen. Maar hoe bereid je je hierop voor? Lees verder

Psycholoog Eline vertelt: wat is defusie?

(12-7-2024)

In de blogserie over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leer je alles over deze therapievorm. Lees in deze tweede blog alles over defusie. Lees verder

ADHD klachten worden vaak over het hoofd gezien op de werkvloer

(2-7-2024)

ADHD op de werkvloer uit zich in problemen met concentratie, tijdmanagement, organisatie, impulsiviteit en hyperactiviteit. Lees verder