Veranderingen in het klimaat nemen op een snel tempo toe. Klimaatverandering speelt een grote rol in extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, bosbranden, droogtes, hittegolven en geleidelijke veranderingen, zoals de stijging van de zeespiegel. Over de wereld zien veel mensen klimaatverandering als een van de grootste dreigingen voor hun toekomst. Jongeren maken zich vooral zorgen om de veranderingen in het klimaat, waarvan veel jongeren de toekomst eng en onzeker vinden. 

Wat is klimaatstress?  

Er worden verschillende termen gebruikt om de onrust en angst die te maken heeft met klimaatverandering te beschrijven. Voorbeelden van termen die voorkomen in de media en wetenschappelijke artikelen zijn: klimaatveranderingsstress, klimaatangst, klimaatdepressie, eco-anxiety, eco-distress, environmental distress en climate grief. Klimaatstress kan beschreven worden als de angst, ongerustheid en onzekerheid die veroorzaakt wordt door de veranderingen in het klimaat.  

Wat voor invloed heeft klimaatverandering op onze mentale gezondheid?  

Klimaatveranderingen kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de mentale gezondheid van mensen. Door klimaatverandering kunnen mensen (vooral in ontwikkelingslanden) gedwongen worden om te gaan verhuizen. Daarnaast kunnen mensen de middelen om hun levens te onderhouden, verliezen. Hierdoor wordt een toename verwacht in de posttraumatische stress, angst en depressieve klachten onder mensen.  

Het gevoel dat de toekomst onleefbaar wordt samen met een tekort aan adequate en serieuze maatregelen vanuit de overheden tegen de klimaatverandering, laat mensen verdrietig, hopeloos, angstig en machteloos voelen. Jongeren voelen zich volgens onderzoek verlaten en verraden en hebben het gevoel dat hun toekomst niet als serieus wordt gezien. Vooral het tekort aan controle en de onzekerheid over de toekomst kunnen zorgen voor een toename van angstgevoelens. Daarbij kan de confrontatie met de gevolgen van klimaatveranderingen die veroorzaakt worden door de mens, gevoelens van schuld opwekken bij sommige mensen.  

Klimaatstress komt onder andere in uiting in de volgende klachten: piekeren, niet meer kunnen ontspannen, rusteloosheid, concentratieproblemen en obsessieve gedachten, slapeloosheid, spanning. 

Heb jij veel last van angst als gevolg van een onzekere toekomst door klimaatverandering en zou je daar in gesprek over willen. Dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan door middel van het inplannen van een adviesgesprek of door direct contact op te nemen met ons.  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.

Wil je meer lezen over klimaatzorgen? Klik dan hier

Bronnen:  

Bekijk Klimaatstress: wat zegt de wetenschap?  op NEMO Kennislink. (z.d.). NEMOKennislink. https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/klimaatstress-wat-zegt-de- wetenschap/ 

Budziszewska, M., & Jonsson, S. E. (2022). Talking about climate change and eco-anxiety in psychotherapy: A qualitative analysis of patients’ experiences. Psychotherapy, 59(4), 606–615. https://doi.org/10.1037/pst0000449 

Diffey, J., Wright, S., Uchendu, J. O., Masithi, S., Olude, A., Juma, D. O., Anya, L. H., Salami, T., Mogathala, P. R., Agarwal, H., Roh, H., Aboy, K. V., Cote, J., Saini, A., Mitchell, K., Kleczka, J., Lobner, N. G., Ialamov, L., Borbely, M., . . . Lawrance, E. (2022). “Not about us without us” – the feelings and hopes of climate-concerned young people around the world. International Review of Psychiatry, 34(5), 499–509. https://doi.org/10.1080/09540261.2022.2126297 

Freni, A. (2022). Klimaatstress? Dit doet het met je mentale gezondheid (en zo ga je ermee om). OpenUp. https://openup.nl/blog/klimaatstress/ 

Williams, M. S. (2020). The relationship between climate change and mental health information-seeking: a preliminary investigation. Journal of Public Mental Health, 20(1), 69–78. https://doi.org/10.1108/jpmh-04-2020-0025