Rationeel-Emotieve Therapie is een manier om jou gedrag en gedachten in kaart te brengen en negatieve patronen te doorbreken. Dit wordt gedaan door middel van het ABC schema en de vijf G's. RET is in te zetten bij veel verschillende klachten.  

Wat is Rationeel-Emotieve Therapie (RET)?  

Rationeel-Emotieve Therapie, afgekort RET, is een specifieke vorm van Cognitieve Gedragstherapie. Bij deze vorm van therapie ligt de focus op jouw gedachten en cognities. Daar waar er vaak vanuit wordt gegaan dat gebeurtenissen die ons overkomen zorgen voor bepaalde psychische klachten, is dat volgens RET anders. RET gaat uit van onze interpretatie van gebeurtenissen. Er is dus aandacht voor hoe we tegen problemen aankijken. Bij RET helpt een psycholoog jou om negatieve, onrealistische gedachten(patronen) die jij hebt te onderzoeken, om deze vervolgens aan te pakken en te vervangen door helpende gedachten.    

ABC schema  

Een belangrijk onderdeel van RET is het ABC schema:  

  • A: Het antecedent. Wat gebeurde er voordat de gebeurtenis plaatsvond? Welke prikkel zorgde voor de reactie?  
  • B: Het gedrag. Wat dacht je op het moment dat het gebeurde? En wat deed je toen? Hoe voelde je je daarbij?  
  • C: De consequenties. Hoe wordt er gereageerd op het gedrag? Wat waren de negatieve gevolgen en de positieve gevolgen?  

Met het ABC schema proberen we inzicht te krijgen in ons gedrag en de context waarin dit gedrag voorkomt. Je kan nagaan of het gedrag dat vertoond wordt winst oplevert, of juist verlies. Bij het invullen van het schema wordt er onderscheid gemaakt tussen de A, B en C. Zo wordt het gedrag inzichtelijker en wordt het makkelijker om te beslissen waaraan gewerkt kan worden. 

De vijf G's  

Sterk gerelateerd aan het ABC schema, zijn de 5 G's. Dit is de Nederlandse interpretatie van het ABC schema. De 5 G's bestaan uit vijf vragen die gedrag inzichtelijk proberen te maken. De vragen zijn als volgt: 

  • Gebeurtenis: wat is er gebeurt? 
  • Gedachten: wat dacht je toen het gebeurde? 
  • Gevoelens: welke gevoelens kwamen er toen in je op? 
  • Gedrag: wat heb je toen gedaan? 
  • Gevolgen: wat waren de gevolgen van deze gebeurtenis? 

Door deze vragen door te lopen krijg je meer inzicht in de gebeurtenis en de gevolgen van je gedachten, gedragingen en gevoelens.  

Je kunt RET dus gebruiken om denkpatronen te veranderen. Dit gebeurt door de irrationele gedachte op te sporen, het formuleren van nieuwe gedachten en het aanleren van nieuwe denkpatronen. RET kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de behandeling van angstklachten, stemmingsklachten, dwang en agressief gedrag.  

Wanneer je last hebt van een van deze klachten, kan het helpend zijn om met een psycholoog te praten. Bij Psycholoog.nl kunnen we je hierbij helpen. Lees hier meer over onze werkwijze. Wil je graag in gesprek met een psycholoog? Plan een gratis adviesgesprek in of neem contact met ons op. 

 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Zelfliefde in de praktijk: dagelijkse gewoontes voor een positieve zelfrelatie

(19-6-2024)

Zelfliefde is een belangrijk onderdeel van onze ontwikkeling en onze mentale gezondheid. Maar hoe pas je dit toe in de praktijk? Lees hier meer! Lees verder

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

Ik ben op zoek naar mentale ondersteuning; wat zijn de mogelijkheden?

(7-6-2024)

Het is belangrijk dat je de stap zet om hulp te zoeken als je die nodig hebt. In deze blog bespreken we de verschillende mogelijkheden voor psychische hulp. Lees verder

Hoe herken jij je eigen vermijdingsgedrag?

(6-6-2024)

Een lastige situatie vermijden lucht in het moment vaak op, maar kan op lange termijn voor problemen zorgen. Maar hoe herken je vermijdingsgedrag bij jezelf? Lees verder