Heb je last van een probleem met een naaste? Of kamp je zelf met een psychisch probleem en heb je behoefte aan betrokkenheid van een naaste in de behandeling? In dat geval kan systeemtherapie mogelijk een uitkomst bieden. In dit blog lees je meer over wat systeemtherapie is en waarom het zo goed werkt. 

Wat is systeemtherapie? 

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd. Het is een vorm van psychotherapie, waarbij belangrijke naasten worden betrokken bij de therapie. Dit kan de partner zijn, maar het kan ook een kind, broer, zus, ouder, vriend of collega betreffen. Bij systeemtherapie is er veel aandacht voor de patronen van interactie tussen jou en je naaste. Er wordt van uit gegaan dat problemen nooit op zichzelf staan, maar dat de sociale, relationele en culturele context altijd een rol speelt bij het ontstaan en de instandhouding van de problemen.  

Jouw systeem bestaat uit je leefsituatie en relaties. Dit systeem heeft invloed op je problemen. Jij beïnvloed jouw systeem, maar het systeem beïnvloed jou ook. De systeemtherapie gaat ervan uit dat jouw sociale, economische en culturele context van invloed is op jouw ontwikkeling. Tijdens de systeemtherapie is er daarom ook veel aandacht voor de invloed die omgevingsfactoren hebben op het probleem en op de betrokkenen. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn de werksituatie, familie, religie en cultuur. 

Systeemtherapie kan de nadruk leggen op het veranderen van hoe jij en je naaste met elkaar omgaan, maar ook op het veranderen van hoe jullie tegen het probleem aankijken. Het doel van systeemtherapie is om je ervan bewust te worden hoe jullie op elkaar reageren en meer zicht te krijgen op de invloed die jullie op elkaar hebben. 

Wat doet een systeemtherapeut? 

wanneer je samen met je naaste aan problemen wil werken, ga je naar een systeemtherapeut. samen met deze therapeut bespreek je de klachten die jullie ervaren. Je gaat op zoek naar de bron van deze klachten en beschrijft welke impact de klachten hebben op jouw leven. In deze fase probeert de therapeut te begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. Vervolgens wordt er aan de interactiepatronen en communicatie gewerkt, zodat problemen kunnen worden opgelost. Systeemtherapie kan met je eigen systeem worden gevolgd, maar ook in een groep. 

Systeemtherapie is geschikt voor veel verschillende klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen met opstandige kinderen, een moeilijke scheiding, conflicten tussen teamleden op de werkplek of als een van de leden van het systeem een lichamelijke aandoening krijgt. In therapie kan geleerd worden hoe hiermee moet worden omgegaan. 

Waarom werkt systeemtherapie?  

Hoewel je bij systeemtherapie waarschijnlijk snel denkt aan het behandelen van problemen in de relatie met naasten, kan systeemtherapie in een bredere context worden ingezet. Ook bij verslavingen, eetstoornissen, angststoornissen, dwangstoornissen en stemmingsstoornissen is gebleken dat systeemtherapie effectief is.  

Systeemtherapie lijkt zo goed te werken bij verschillende problemen, doordat de motivatie beter wordt, wanneer naasten bij de behandeling worden betrokken. Hierdoor treedt er sneller herstel op. Daarbij wordt het risico op verergering of terugkeer van problemen kleiner, wanneer betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen.  

Sommige problemen kunnen niet individueel worden opgelost, het hele systeem moet worden aangepakt. Systeemtherapie is dan wellicht een uitkomst. Bij Psycholoog.nl geven we geen systeemtherapie. Ons Aanmeldteam kan wel met je meedenken over de best passende aanpak! Neem contact op met ons aanmeldteam of plan een gratis adviesgesprek in! 

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht. 

Bronnen: 

https://www.alfredlange.nl/publications/pdf/Lange_Systeemtherapie2014_H7.pdf 

http://www.directievetherapie.nl/downloads/DT-24-01-76.pdf 

https://www.tijdschriftsysteemtherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/ST-33-2-03/De-toepasbaarheid-van-contextuele-interventies-in-systeemtherapie 

 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Veelvoorkomende misvattingen over online therapie

(18-6-2024)

Er worden nog steeds een aantal vraagtekens gezet achter deze vorm van geestelijke hulpverlening. In deze blog bespreken we de meest voorkomende misvattingen. Lees verder

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

MDMA in behandelingen: een nieuwe benadering van therapie

(13-6-2024)

Ontdek de wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden van MDMA in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder

Het biopsychosociaal model om mentale klachten in kaart te brengen

(3-6-2024)

Het biopsychosociaal model kijkt vanuit drie verschillende perspectieven naar jouw klachten, om zo de best passende behandeling samen te stellen. Lees verder