Het drinken van alcohol, roken van tabak of te hard rijden in een auto. Dit zijn gedragingen die al vallen onder risk seeking. Risk seeking is het opzoeken van risico’s in het dagelijks leven. Maar het is meer dan alleen gedrag, het is namelijk nauw verbonden met de persoonlijkheid van iemand. 

Wat heeft het met persoonlijkheid te maken? 

Personen die een hoge scoren op de persoonlijkheidskenmerken extraverte en openheid voor nieuwe ervaringen hebben zullen vaker risico’s nemen dan mensen die een lagere mate hebben van deze persoonlijkheidskenmerken. Extraverte mensen zijn vaak eerder geneigd om te streven naar korte termijn beloningen, waar introverte mensen een betere en meer zorgvuldige afweging maken van de verhouding tussen risico en de beloning.  

Kenmerken van extraverte zijn: 

  • Grote sociale cirkel 
  • Goed werken in groepsverband 
  • Meer uitgaand
  • Haalt energie uit tijd spenderen met anderen

Openheid voor nieuwe ervaringen is één van de vijf meest bepalende persoonlijkheidskenmerken die gedrag beïnvloeden. Personen die hoog scoren op dit kenmerk halen energie uit het proberen van onbekende dingen. Dit kan variëren van  het eten van iets nieuws tot aan bungee jumpen, dit verschilt per persoon.  

Kenmerken van Openheid voor nieuwe ervaringen zijn: 

  • Avontuurlijk 
  • Creatief 
  • Nieuwsgierig 
  • Brede interesses  

Waarom een risico nemen? 

Er bestaan veel verschillende motivaties om risico’s te nemen in het leven. Iemand kan het gebruiken als uitlaatklep van andere gevoelens, terwijl iemand anders deze neemt door een algemeen gevoel van drang naar activiteit. Over het algemeen zijn extraverte mensen sneller verveeld. Dit draagt er aan bij dat zij dingen kunnen doen puur met de reden om spanning op te zoeken. Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel extravert zijn als openheid voor nieuwe ervaringen meer effect heeft op het nemen van sociale risico’s als de risico’s gericht zijn op het breken van regels en normen.  

Extraverte mensen halen energie uit sociale interactie. Omdat mensen met dit persoonlijkheidskenmerk meer comfortabel zijn met interactie aangaan met de wereld om hen heen zijn ze ook makkelijker geneigd om risico’s te nemen. Zo zullen zij makkelijker een praatje willen maken met een vreemde. 

Risico’s nemen gebeurt al van jongs af aan, zoals bijvoorbeeld op school. Het mee doen in de les door je hand op te steken en vragen te stellen voorbeelden hiervan. Omdat extraverte mensen dus vaker dit gedrag laten zien wordt er gedacht dat zij in sommige gevallen sneller zijn met het leren van nieuwe kennis.  

Risk seeking gedrag kan op lange termijn schadelijk zijn voor je gezondheid. Zou je hulp willen met risk seeking gedrag? Lees hier hoe Psycholoog.nl werkt of plan een gratis adviesgesprek in. Je kunt ook direct contact opnemen met ons aanmeldteam. 

Meer blogs lezen? Ga dan terug naar het overzicht

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Copingstrategieën uit je kindertijd

(22-2-2024)

Hoe we met een stressvolle situatie omgaan, noemen we een copingstrategie. Deze ontwikkelen we vaak al in onze kindertijd, en hebben op latere leeftijd nog stee… Lees verder

Wat doet trauma met je brein?

(21-2-2024)

Trauma beïnvloed iedereen verschillend. Lees in deze blog wat trauma kan doen met je brein! Lees verder

Hoe ga je om met depressieve gevoelens?

(20-2-2024)

Lees hier wat je zelf kan doen om je depressieve gevoelens te verlichten. Lees verder

Angst overwinnen met interoceptieve exposure

(19-2-2024)

Angst kan voorkomen uit lichamelijke sensaties. Lees hier meer over hoe interoceptieve exposure jou kan helpen! Lees verder