Iedereen hoort vanaf zijn geboorte bij een familie. Er ontstaat verbondenheid met iedereen die bij die familie hoort. Bij het familiesysteem horen je ouders, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten en andere voorouders. Binnen zo'n familiesysteem kunnen bepaalde patronen ontstaan. Een familieopstelling is een kortdurende therapie die kan helpen om deze patronen bloot te leggen. In dit blog lees je meer over hoe een familieopstelling werkt en wat het je kan bieden. 

Hoe werkt een familieopstelling? 

Een familieopstelling vindt plaats in een groep van ongeveer 20 deelnemers op een rustige en ruime plek. Je kunt als deelnemer een probleem of thema inbrengen voor een opstelling. Dit kan te maken hebben met verschillende dingen zoals angst of somberheid, maar ook met een ziekte, werkprobleem of familieruzie. Er wordt dan eerst een gesprek in de groep gevoerd over het thema of probleem. 

Er wordt bij dit gesprek door de therapeut gevraagd naar de samenstelling van jouw familie en over de achtergrond van jouw gezin. Het is hierbij belangrijk om alleen feiten te vertellen en geen karakterbeschrijvingen of verhalen over andere familieleden te geven, zodat de opstelling zo objectief mogelijk is. Feiten zijn bijvoorbeeld het overlijden van een kind, een familielid dat in de psychiatrie, misbruik of (zelf)moord.  

De therapeut zal vervolgens een voorstel doen over welke familieleden opgesteld zullen worden. Je mag dan zelf andere deelnemers kiezen die de familieleden gaan representeren (representanten). Daarbij kies je ook iemand die jou representeert. Tenslotte bepaal je waar alle representanten in de ruimte moeten staan, dit komt overeen met hoe jij de onderlinge relaties in het systeem ervaart. Je gaat zelf ergens zitten waar je de opstelling goed kunt zien. 

De therapeut gaat samen met je kijken naar de opstelling en vraagt aan de representanten hoe zij zich voelen in hun positie. De therapeut leeft zich in de posities van de representanten en in de opstelling als geheel in, terwijl de therapeut met je in contact blijft. Naar aanleiding van informatie van de representanten kan de therapeut besluiten om de representanten andere plekken te geven en eventueel meer representanten voor familieleden toe te voegen. De communicatie loopt dus voornamelijk via de therapeut. 

Wanneer jouw probleem of thema voldoende is doorgewerkt, dan zal de therapeut je uitnodigen om zelf in de opstelling te komen. Je wordt nu jouw eigen representant en kunt ervaren wat jouw representant heeft ervaren. Je loop nog eens samen met de therapeut de belangrijkste stappen uit de opstelling door. 

Wat kan een familieopstelling je bieden? 

Een familieopstelling kan je dus helpen om onbewuste patronen in je familie inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen invloeden uit jouw omgeving die jou, wellicht onbewust, negatief beïnvloeden worden aangepakt. Het is bedoeld als eye-opener. Een familieopstelling heeft verschillende doelen: 

  • Inzicht vergroten: een familieopstelling zorgt ervoor dat je jouw problemen beter kunt plaatsen en begrijpen. De familie of het systeem waarin je bent opgegroeid heeft namelijk veel invloed op hoe jij je als volwassene hebt ontwikkeld. 
  • Bewustwording: de representanten leven zich in hun rol in en geven aan je terug hoe dit voor hen voelt. Hierdoor kunnen onbewuste of onuitgesproken gevoelens helder blootgelegd worden.  
  • Nieuw perspectief: na een familieopstelling kun je een heel nieuw perspectief ervaren op jezelf, jouw ontwikkeling en jouw relaties. Het kan dus een krachtige start zijn van een proces van heling en verwerking.

Het is bij Psycholoog.nl niet mogelijk om een familieopstelling als therapievorm te volgen. We geven uitsluitend online therapie. Problemen rondom familie en (onbewuste) patronen kunnen ook door middel van andere therapievormen worden opgelost. Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek in of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht. 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Copingstrategieën uit je kindertijd

(22-2-2024)

Hoe we met een stressvolle situatie omgaan, noemen we een copingstrategie. Deze ontwikkelen we vaak al in onze kindertijd, en hebben op latere leeftijd nog stee… Lees verder

Waarom zit de angst voor afwijzing zo diepgeworteld in ons systeem?

(16-2-2024)

Lees meer over onze natuurlijke behoefte om geaccepteerd te worden Lees verder

Psycholoog Eline vertelt: word je bewuster van je emoties met deze 5 oefeningen

(8-2-2024)

Wat is het belang van emoties en hoe word je je bewust van je eigen emoties? Lees er meer over in deze blog. Lees verder

De rol van slaap in emotieregulatie

(1-2-2024)

Onze slaap hygiëne kan veel invloed hebben op hoe we onze emoties ervaren en hoe we emoties van anderen interpreteren. Lees er hier meer over! Lees verder