Om een goede balans te vinden tussen overbehandelen en onderbehandelen kun je gebruik maken van stepped care en stepped diagnosis. Lees in deze blog meer over deze concepten en waarom ze goed zouden kunnen werken.  

Wat is stepped care?  

Stepped care is een manier van behandelen waarbij begonnen wordt bij de lichtste, goedkoopste en veiligste behandeling. Als dit niet voldoende geholpen heeft, wordt er overgegaan naar een iets zwaardere behandeling. Wanneer dit niet genoeg is, wordt de behandeling nog iets zwaarder.  

Wat is stepped diagnosis?  

Stepped diagnosis kan worden gecombineerd met stepped care. Bij stepped diagnosis wordt tijdens de eerste paar stappen van de behandeling nog geen classificatie of diagnose gegeven. Stepped diagnosis bestaat uit 6 stappen:  

  1. Inventariseren: tijdens deze stap wordt er gekeken wat het probleem is en hoe ernstig het is. Als het probleem zeer ernstig is, gaat iemand gelijk naar stap 6. 
  2. Normaliseren: waar komt het gedrag vandaan? Een hulpverlener probeert in deze fase achter de functie van het gedrag te komen.  
  3. Watchful thinking: gedurende een bepaalde periode wordt er geen behandeling gegeven, maar wordt er wel contact gehouden met de cliënt. Als de klachten verergeren wordt er wel therapie gegeven.  
  4. Minimale interventie: de interventie is gericht op het verminderen van stress bij de omgeving. In deze stap is er nog steeds geen diagnose gesteld, dus er kan nog niet worden gesproken van problemen. Een voorbeeld van minimale interventie is een internetcursus.  
  5. Gedragstherapeutische technieken: deze interventie is meer intens. Tijdens deze stap worden er bijvoorbeeld trainingen gegeven.  
  6. Doorverwijzen naar specialistische zorg: wanneer de problemen niet verbeteren of verergeren, kan er in deze stap worden doorverwezen naar specialistische zorg. Hier zal iemand waarschijnlijk een diagnose krijgen.  

Er wordt pas tijdens de laatste stap nagedacht over het geven van een diagnose. Deze manier van behandelen is gericht op het aanpakken van de problemen die iemand ervaart, en niet op het labelen van de klachten.  

Wat zijn de voordelen van deze manier van behandelen?  

In de hedendaagse zorg wordt er vaak voor gekozen om iemand intensiever te behandelen dan misschien nodig is. Er wordt bijvoorbeeld te snel medicatie voorgeschreven. Dit doen behandelaren vaak uit angst voor onderbehandelen. Als een cliënt niet goed reageert op een behandeling, heeft de behandelaar in ieder geval alles gedaan wat hij kon doen. Echter is dit niet altijd het beste voor de cliënt.  

Het behandelen door middel van stepped care en stepped diagnosis heeft een aantal voordelen. Een van deze voordelen is dat iemand niet direct een label krijgt, en ook de negatieve effecten hiervan niet ervaart. Enkele andere voordelen zijn: 

  • Er wordt geen onnodige diagnostiek verricht of dure behandelingen gegeven.  
  • Er wordt geen onnodige medicatie uitgeschreven.  
  • De specialistische zorg heeft meer ruimte voor de mensen die het echt nodig hebben.  
  • Er wordt voorkomen dat iemand onnodig een psychisch label krijgt, die eigenlijk niet bij diegene past.  

In de hedendaagse gezondheidzorg wordt er soms niet op de meest effectieve manier behandeld. Door deze manier van behandelen toe te passen is iemand wellicht sneller geholpen met een minder intensieve behandeling. Bij Psycholoog.nl geloven we erin dat we iemand kunnen helpen, ook zonder diagnose. We luisteren naar jouw verhaal en baseren daarop de meest passende behandeling. Meer lezen over onze werkwijze? Klik hier. Ben jij op zoek naar een psycholoog die naar jou luistert en niet denkt in labels? Neem contact op met ons aanmeldteam of plan een gratis adviesgesprek in! 

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht. 

 

Bron: 

Batstra, L. (2023). ADHD: macht en misverstanden.

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Veelvoorkomende misvattingen over online therapie

(18-6-2024)

Er worden nog steeds een aantal vraagtekens gezet achter deze vorm van geestelijke hulpverlening. In deze blog bespreken we de meest voorkomende misvattingen. Lees verder

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

MDMA in behandelingen: een nieuwe benadering van therapie

(13-6-2024)

Ontdek de wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden van MDMA in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder

Het biopsychosociaal model om mentale klachten in kaart te brengen

(3-6-2024)

Het biopsychosociaal model kijkt vanuit drie verschillende perspectieven naar jouw klachten, om zo de best passende behandeling samen te stellen. Lees verder