Mentale klachten kennen vaak een complexe oorzaak. Het biopsychosociaal model benaderd deze klachten vanuit drie verschillende perspectieven, om zo de best passende behandeling voor iemand te vinden. Lees in deze blog meer over het biopsychosociaal model.  

Wat is het biopsychosociaal model?  

Mentale klachten zijn vaak complex en hebben zelden één duidelijke oorzaak. Het biopsychosociaal model is een benadering die psychologische klachten bekijkt vanuit drie perspectieven die elkaar beïnvloeden en met elkaar samenwerken. De drie perspectieven zijn: biologisch, psychologisch en sociaal. Het biedt een meer holistische kijk op mentale klachten door meerdere oorzaken te betrekken bij het onderzoek naar hoe een mentale klacht ontstaat en in stand wordt gehouden. 

De perspectieven uitgelegd 

Biologische factoren 

Als er wordt gekeken naar biologische factoren, dan wordt er aandacht besteed aan de genetische aanleg voor bepaalde psychische aandoeningen. Ook wordt er gekeken naar bepaalde neurologische processen, zoals een onbalans in serotonine of dopamine. Dit zijn neurotransmitters die verband worden gebracht onder andere met depressie of verslavingsproblematiek. Daarnaast kunnen chronische ziektes en handicaps invloed hebben op het verloop van mentale klachten.  

Psychologische factoren 

Psychologische factoren betreffen de emoties, gedachten, gedragspatronen en de persoonlijkheid die bijdragen aan de mentale klachten. Denk bijvoorbeeld aan negatieve denkpatronen of irrationele gedachten. Ook een verstoorde emotieregulatie of niet-helpende coping mechanismen vallen onder deze factor. Daarnaast kan een laag zelfbeeld ook invloed hebben op het ontwikkelen van mentale klachten.  

Sociale factoren 

Invloeden vanuit je omgeving, je relaties en maatschappelijke omstandigheden op je psychologische gezondheid kunnen worden omschreven als sociale factoren. Voorbeelden hiervan zijn de mate van sociale steun die je ervaart en je culturele normen en waarden. Daarnaast kunnen stressoren zoals werkloosheid, discriminatie of armoede een invloed hebben op het verloop van je mentale klachten.  

Hoe kan het worden toegepast in therapie?  

Dit model kan in therapie worden toegepast om een passende behandeling te ontwikkelen. Een therapeut kan bijvoorbeeld een cliënt met depressie behandelen door cognitieve gedragstherapie toe te passen (psychologisch), medicatie voor te schrijven (biologisch) en in het netwerk van de cliënt op zoek te gaan naar sociale steun (sociaal).  

Door op verschillende manieren naar de klachten te kijken, kan de meest passende behandeling worden gekozen. Er wordt naar de volledige mens gekeken, en niet uitsluitend naar de symptomen.  

Bij Psycholoog.nl luisteren we naar jouw verhaal en kijken we verder dan alleen je klachten. Door verschillende elementen uit meerdere therapieën te integreren, bepaal je samen met de psycholoog de best passende behandeling voor jou. Benieuwd wat Psycholoog.nl voor jou kan betekenen? Lees hier meer over wie zijn of plan een gratis adviesgesprek in. Direct in contact komen met een psycholoog? Klik dan hier 

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht 

 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Veelvoorkomende misvattingen over online therapie

(18-6-2024)

Er worden nog steeds een aantal vraagtekens gezet achter deze vorm van geestelijke hulpverlening. In deze blog bespreken we de meest voorkomende misvattingen. Lees verder

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

MDMA in behandelingen: een nieuwe benadering van therapie

(13-6-2024)

Ontdek de wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden van MDMA in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder

De toekomst van de gezondheidszorg: de kracht van E-Health

(31-5-2024)

E-health: de toekomst van toegankelijke en efficiënte gezondheidszorg. Lees verder