Psycholoog is - helaas - geen beschermde titel, wat inhoudt dat iedereen zich in principe een psycholoog mag noemen. Hoe herken je dan een opgeleide psycholoog? In deze blog verduidelijken we dat voor je.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is een professional die zich heeft gespecialiseerd in menselijk gedrag en in mensen hun gedachten en gevoelens. Psychologen zijn werkzaam in verschillende werkvelden, zoals in de zorg, bij de overheid, in het bedrijfsleven of in het onderwijs. Psychologen die werken in de geestelijke gezondheidszorg helpen mensen met psychische klachten om deze te verminderen.

Welke opleiding heeft een psycholoog gehad?

Een psycholoog is universitair geschoold. Dit houdt in dat een psycholoog (in ieder geval) een masteropleiding Psychologie heeft gevolgd aan een universiteit. Psychologen die enkel deze universitaire studie hebben gevolgd worden ook wel basispsychologen genoemd. Deze titel is niet beschermd en leidt niet tot een BIG-registratie. Basispsychologen kunnen wel zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en andere registraties behalen om zo kwaliteit te garanderen. De beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) heeft bijvoorbeeld meerdere registratieregelingen waar basispsychologen voor in aanmerking kunnen komen. Basispsychologen worden ook wel masterpsychologen of WO-psychologen genoemd. 

Sommige psychologen hebben na deze universitaire master nog een opleiding gevolgd. Dit zijn de gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut. Deze beschermde beroepen zijn opgenomen in de Wet BIG, waarmee kwaliteit van zorg wordt bewaakt en verbeterd. Deze titels zijn dus wel beschermd en mag je zonder opleiding niet voeren. 

Hoe herken je een opgeleide psycholoog?

Een opgeleide (basis)psycholoog kun je herkennen aan bijvoorbeeld de volgende punten:

  • De psycholoog heeft zich aangesloten bij een beroepsvereniging (bijvoorbeeld het NIP)
  • De psycholoog heeft een registratie (in bijvoorbeeld het SKJ-register)
  • De psycholoog heeft na de masteropleiding cursussen gevolgd (bijvoorbeeld de basiscursus cognitieve gedragstherapie van de VGCT)

De psychologen die werken bij Psycholoog.nl hebben een universitaire opleiding afgerond en verschillende cursussen gevolgd om hun kennis en deskundigheid op peil te houden.

Ervaar jij bepaalde klachten en ben je benieuwd of een psycholoog jou kan helpen? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan door middel van het inplannen van een adviesgesprek of door direct contact op te nemen met ons.  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Veelvoorkomende misvattingen over online therapie

(18-6-2024)

Er worden nog steeds een aantal vraagtekens gezet achter deze vorm van geestelijke hulpverlening. In deze blog bespreken we de meest voorkomende misvattingen. Lees verder

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

MDMA in behandelingen: een nieuwe benadering van therapie

(13-6-2024)

Ontdek de wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden van MDMA in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder

Het biopsychosociaal model om mentale klachten in kaart te brengen

(3-6-2024)

Het biopsychosociaal model kijkt vanuit drie verschillende perspectieven naar jouw klachten, om zo de best passende behandeling samen te stellen. Lees verder