Bij psycho-educatie geeft je psycholoog of behandelaar je informatie over jouw klachten. Dit doen zij zodat jij meer te weten komt over waar je last van hebt, hoe je hier het beste mee om kunt gaan en misschien wel wat jouw diagnose eigenlijk betekent. 

Wat is psycho-educatie?  

Wanneer je een diagnose krijgt, begint de behandeling meestal met het geven van psycho-educatie. Tijdens deze psycho-educatie geeft een psycholoog of een andere behandelaar informatie en adviezen over de psychische stoornis en de klachten die hiermee gepaard gaan. Hierbij worden de kenmerken of symptomen besproken die passen bij de diagnose, maar wordt soms ook uitgelegd hoe dit tot stand kan komen, wat er in je brein gebeurt of wat de theorie achter de klachten is. Voorbeelden hiervan zijn angststoornissen, autisme of ADHD. Het is dus voornamelijk bedoeld om je meer kennis en inzicht te geven. Psycho-educatie is dus eigenlijk een ander woord voor voorlichting.  

Voor wie is psycho-educatie?  

Psycho-educatie is bedoeld voor een cliënt die last heeft van een bepaalde stoornis. Het kan gegeven worden aan jongeren, volwassenen en ouderen. Naast dat de cliënt allerlei informatie en adviezen krijgt, wordt er vaak ook psycho-educatie gegeven aan familie, vrienden en kennissen. Op deze manier weet iedereen in de omgeving van de cliënt wat de betreffende stoornis inhoud en hoe je er het beste mee om kan gaan. Hierdoor ontstaat er meer begrip vanuit de omgeving. Ook wanneer je niet voldoet aan een bepaalde classificatie of stoornis kan psycho-educatie alsnog nuttig zijn voor jou. Je kunt dan meer te weten komen over je klachten, waar deze vandaan komen en hoe je er zelf het beste mee om kan gaan. 

Wat is het nut van psycho-educatie? 

Het doel van psycho-educatie is om jouw zelfstandigheid te bevorderen, en je autonomie te versterken. Ook kan het je helpen om meer verantwoorde keuzes te maken. Psycho-educatie is geen middel om mensen bijvoorbeeld te dwingen hun antipsychotische medicatie te gebruiken of om adequaat met crises om te gaan. Wel is psycho-educatie een hulpmiddel om mensen te ondersteunen bij hun medicatiegebruik en om crisissituaties in de toekomst te voorkomen. Ook kan het mensen helpen hun gedrag zodanig aan te passen dat ze meer controle krijgen over hun symptomen. 

Heb je hier vragen over of wil je hierover met een psycholoog praten? Het team van Psycholoog.nl helpt je graag verder! Neem vrijblijvend contact op met ons aanmeldteam of plan een gratis adviesgesprek in.  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht. 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

MDMA in behandelingen: een nieuwe benadering van therapie

(13-6-2024)

Ontdek de wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden van MDMA in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder

Het biopsychosociaal model om mentale klachten in kaart te brengen

(3-6-2024)

Het biopsychosociaal model kijkt vanuit drie verschillende perspectieven naar jouw klachten, om zo de best passende behandeling samen te stellen. Lees verder

De toekomst van de gezondheidszorg: de kracht van E-Health

(31-5-2024)

E-health: de toekomst van toegankelijke en efficiënte gezondheidszorg. Lees verder