In 2021 waren er ongeveer 18.000 pleegkinderen in 17.548 pleeggezinnen. Het zijn van een pleegkind kan veel negatieve mentale gevolgen met zich meebrengen die lang aanhouden als hier niet de juiste hulp voor wordt gezocht.  

Wat is een pleegkind?  

Een pleegkind is een kind dat in de pleegzorg terecht komt. De ouders van dit kind kunnen niet meer voor het kind zorgen en het kind kan niet meer thuis wonen. De pleegzorg is er voor kinderen van 0 tot 21 jaar. De pleegouders zorgen voor het verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedsituatie. Daarnaast is er professionele begeleiding van het pleegkind, de ouders en de pleegouders door een jeugdhulpinstelling.  

Een kind kan in veel verschillende soorten pleegzorg terecht komen. Dit kan bij familie zijn, maar ook bij onbekenden. Pleegzorg kan zowel voltijd als deeltijd zijn. Het kan vanuit justitie worden opgelegd, maar het is ook mogelijk dat het kind zelf uit huis wil.   

Wat zijn de mentale gevolgen van het zijn van een pleegkind?  

De pleegzorg is vaak erg ingrijpend en complex. Er zijn veel mensen betrokken bij een pleegzorgtraject en de relaties zijn vaak ingewikkeld. Pleegkinderen lopen vaak tegen verschillende problematiek aan. Dit kan grote mentale gevolgen hebben. Hieronder worden er enkele genoemd. Het is hierbij goed om te beseffen dat elke ervaring van elk pleegkind uniek is.  

Hechting: Het is voor een kind erg ingrijpend als het weg moet bij zijn ouders. Dit kan soms erg plotseling gebeuren. Tegelijkertijd ga het kind in een nieuw gezin wonen. Het is helaas realiteit dat pleegkinderen meerdere pleeggezinnen in hun leven tegenkomen. Dit maakt de hechting erg moeilijk. Er blijft altijd een gevoel van “hoor ik hier wel echt bij” en “mag ik hier wel echt voor altijd blijven”.  

Trauma: Weggehaald worden bij je ouders is een traumatische ervaring, vooral als het kind nog iets jonger is. Daarnaast zijn er voor de uithuisplaatsing vaak al andere dingen gebeurt die traumatisch zijn geweest voor het kind. Gemiddeld maakt een pleegkind 8 ingrijpende gebeurtenissen mee in zijn leven. Ongeveer 20% van de kinderen heeft een posttraumatische-stressstoornis. Deze kinderen krijgen vaak EMDR.  

Gedragsproblematiek: Wanneer een kind veel ingrijpende gebeurtenissen mee maakt en hier niet de juiste hulp voor krijgt, kan het zijn dat het kind gedragsproblemen gaat vertonen. Een pleegouder kan bijvoorbeeld denken dat een kind niet wil stoppen met agressief gedrag vertonen, maar eigenlijk heeft het kind nooit geleerd hoe hij zijn of haar emoties op een goede manier kan uiten. Wanneer hier geen open communicatie en goede hulp voor is, kan dit schadelijk zijn voor het kind en het pleeggezin.  

Er zijn nog veel meer problemen waar een pleegkind tegen aan kan lopen, dit zijn enkele voorbeelden. Wanneer het kind hier op het moment van uithuisplaatsing niet de juiste hulp voor krijgt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het kind in zijn volwassen leven. Het aangaan van relaties of het vertrouwen van iemand kan dan erg lastig zijn. Het is daarom belangrijk dat het probleem tijdig wordt aangepakt.  

Wanneer je denkt dat je negatieve mentale gevolgen ervaart naar aanleiding van een hechtingsprobleem of gedragsproblematiek, kan het goed zijn om hier met een psycholoog over te praten. De psycholoog kan samen met jou kijken naar jouw patronen en deze proberen te doorbreken. Bij Psycholoog.nl kunnen wij jou hierbij helpen. Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek in. 

Meer blogs lezen? Ga dan hier terug naar het overzicht. 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Wat is de impact van een miskraam op mentale gezondheid?

(14-5-2024)

Ontdek hoe een miskraam meer is dan een fysieke gebeurtenis en de diepgaande impact ervan op de mentale gezondheid. Lees verder

10 Tips: wat te doen tegen faalangst?

(13-5-2024)

Voel je de druk van aanstaande examens? Ontdek hier 10 waardevolle tips om faalangst te overwinnen en met vertrouwen je examens tegemoet te gaan. Lees verder

Wanneer verandert sporten van gezond naar ongezond?

(10-5-2024)

Hoewel sporten op zichzelf gezondheid, kan het ontwikkelen tot een ongezonde obsessie met negatieve gevolgen voor je mentale gesteldheid. Lees er hier meer over… Lees verder

7 tips bij rouw en verlies

(6-5-2024)

Rouw is een complex en vaak langdurig proces. In deze blog lees je een aantal tips die je hier wellicht bij kunnen helpen. Lees verder