Minderheidsgroepen krijgen helaas vandaag de dag nog steeds veel te maken met discriminatie. Dit is zowel op werkgebied als in privé omstandigheden. Ondanks dat discrimineren verboden is, gebeurt het in de sociale context alsnog. Wanneer je een situatie hebt meegemaakt, kan je dit melden bij een overheidsinstelling of de politie. Echter, dit lost het probleem niet op van de gevolgen die discriminatie heeft op het mentale welzijn. 

Onder discriminatie verstaan we het ongelijk of oneerlijk behandelen van iemand op basis van persoonlijke kenmerken. Er zijn twee vormen te onderscheiden: negatieve discriminatie en positieve discriminatie. 

Vormen van discriminatie 

Voorbeelden van discriminatie zijn:

  • Als vrouw minder betaald krijgen voor dezelfde werkzaamheden als een mannelijke collega. 
  • Teksten als 'rot op naar je eigen land' en 'ik wil niet geholpen worden door een zwarte'
  • Iemand niet aannemen voor een functie omdat hij/zij een buitenlandse achtergrond heeft. 
  • In elkaar geslagen worden omdat je een homoseksuele voorkeur hebt. 

Naast de welbekende negatieve discriminatie, waar hierboven voorbeelden van zijn gegeven, bestaat er ook zogeheten positieve discriminatie. Hierbij worden de minderheidsgroepen juist voorgetrokken, men ontvangt dan voordeel op basis van persoonlijke kenmerken in plaats van kwaliteiten. Een voorbeeld hiervan is dat er een voorkeursbeleid wordt aangestuurd op het aannemen van een allochtone of vrouwelijke leidinggevende. 

Effect op mentaal welzijn

Ervaringen met discriminatie, ongeacht of dit acties of uitspraken zijn, kunnen leiden tot onzekerheid en een verminderd zelfvertrouwen. Hieruit kunnen dan weer andere klachten voortkomen zoals:

  • Een laag zelfbeeld
  • Angstigheid
  • Hulpeloosheid
  • Gevoelens van wanhoop
  • Stress
  • Spanningen 

Ook kunnen mensen die gediscrimineerd worden antisociaal of zelfs crimineel gedrag vertonen. Uit onderzoek blijkt dat personen die geconfronteerd worden met discriminatie vaker last hebben van depressieve symptomen of symptomen ervaren van een angststoornis

Behandeling

Het belangrijkste bij het aanpakken van discriminatie is dat dit preventief verloopt. Echter is dit helaas niet altijd het geval. Mensen krijgen daardoor vandaag de dag nog veel te maken met racisme en haat omdat ze bij een minderheidsgroep behoren. Het is dan ook belangrijk dat de effecten die racisme heeft op het mentale welzijn, aangepakt worden. Dit kan een psycholoog doen door middel van het aanleren van coping strategieën en jou helpen om je weerbaarheid te verhogen.

Wanneer discriminatie ervoor heeft gezorgd dat je last hebt van veel onzekerheid en kampt met een minderwaardigheidsgevoel, kan de therapievorm ACT hulp bieden. Bij Acceptance and Commitment Therapy leer je om te vechten tegen de innerlijke negatieve gedachten die jou deze gevoelens geven.

Bij Psycholoog.nl kunnen we jou helpen bij mentale problemen door discriminatie. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan door middel van het inplannen van een adviesgesprek of door direct contact op te nemen met ons.  

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht.

 

Bronnen:

MEIJER, R., De Winter-Koçak, S. U. Z. A. N., & CADAT, M. M. (2018). Weerbaar tegen discriminatie. Geraadpleegd van: https://www. kis. nl/publicatie/weerbaar-tegendiscriminatie.

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Brain fog: een ‘mist’ of ‘watten’ in je hoofd, wat betekent dat?

(29-2-2024)

Ontdek in deze blog wat je kunt doen als je last hebt van brain fog! Lees verder

Wat kan de natuur voor jouw mentale welzijn betekenen?

(23-2-2024)

Wat is ecotherapie en wat kan het voor jou betekenen? Lees verder

De psychologie achter roddelen: waarom doen we dit zo graag?

(26-2-2024)

Iedereen roddelt wel eens, maar wat is de functie daarvan? Lees verder

Copingstrategieën uit je kindertijd

(22-2-2024)

Hoe we met een stressvolle situatie omgaan, noemen we een copingstrategie. Deze ontwikkelen we vaak al in onze kindertijd, en hebben op latere leeftijd nog stee… Lees verder