We krijgen allemaal te maken met rouw. Dit kan een verdrietige periode zijn, maar ook bijvoorbeeld een opluchting dat de overledene niet meer hoeft te lijden. Wanneer je de emoties de gepaard gaan met rouw niet erkend en verwerkt, kan je te maken krijgen met complexe rouw. Dit heeft effect op je lichamelijke en je mentale gezondheid. 

Wat is rouw? 

Rouw is een natuurlijke reactie op verlies. Dit kan het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verliezen van een baan, een relatie of een huisdier. Je kunt zelfs rouwen over iets wat er nooit is geweest, bijvoorbeeld over het feit dat je geen kinderen kan krijgen. Rouwen is iets wat ons allemaal gaat overkomen. Wanneer hier niet op de juiste manier mee wordt omgegaan, kan dit gevolgen hebben op je mentale en fysieke gezondheid. In deze blog lees je over de gevolgen van complexe rouwverwerking en de gevolgen hiervan.  

Wat is complexe rouw?  

Wanneer de rouw niet verloopt volgens bepaalde stappen, spreken we van complexe rouw. Niet iedereen rouwt op dezelfde manier, dus er zullen altijd verschillen tussen mensen zijn. Toch zijn er bepaalde stappen die vaak voorkomen. Er zijn een aantal vormen van complexe rouw:  

  • Uitgestelde rouw: bij uitgestelde rouw zijn emoties omtrent het verlies afwezig. Er wordt niet gereageerd op het verlies van de dierbare. Dit kan weken duren, maar ook maanden. Uitgestelde rouw kan voorkomen wanneer er geen ruimte wordt gemaakt voor verdriet.  
  • Rouwontkenning: de emoties rondom de rouw worden genegeerd. Dit verschilt met uitgestelde rouw, omdat het rouwproces niet wordt ingezet. Rouwontkenning kan voorkomen als er geen ruimte in je leven is om te rouwen.  
  • Chronische rouw: hoewel er geen tijdslimiet is voor een rouwperiode, wordt chronische rouw gekenmerkt als rouw waarin de emoties over tijd niet afnemen in intensiteit.  

Wat kan complexe rouw met je doen?  

Het is logisch dat je je tijdens de rouwperiode anders voelt dan dat je normaal doet. Je kunt je bijvoorbeeld heel somber voelen, of juist opgelucht dat degene die overleden is niet meer hoeft te lijden. Het is ook mogelijk dat je de dierbare die overleden is nog vaak ziet of hoort. Het is ook normaal dat je bijvoorbeeld moeite hebt met slapen, je futloos voelt of minder eetlust hebt dan normaal.  

Wanneer je emoties van rouw onderdrukt of niet erkent kunnen deze symptomen van rouwverwerking verergeren. Dit kan resulteren in een depressie of zelfs denken aan zelfdoding. In de meest recente editie van de DSM-5, het classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is complexe of traumatische rouw opgenomen. De symptomen die worden genoemd bij deze classificatie zijn:  

  • Intens verdriet na persoonlijk verlies dat normaal functioneren verhinderd of onmogelijk maakt. 
  • Een blijvend onvermogen om verlies te accepteren. 
  • Obsessieve gedachten aan de overleden dierbare.  
  • Pogingen om de herinneringen aan de overledene te zoeken en dichtbij te houden. 

Wanneer jij moeite hebt met het verwerken van de emoties die gepaard gaan met rouw, kun je hierover praten met een psycholoog. Psycholoog.nl kan je hiermee helpen. We bespreken samen wat wij voor jou kunnen betekenen in een adviesgesprek. Dit gesprek kun je inplannen via onze site. Je kunt ook direct contact opnemen met ons aanmeldteam.

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Copingstrategieën uit je kindertijd

(22-2-2024)

Hoe we met een stressvolle situatie omgaan, noemen we een copingstrategie. Deze ontwikkelen we vaak al in onze kindertijd, en hebben op latere leeftijd nog stee… Lees verder

Wat doet trauma met je brein?

(21-2-2024)

Trauma beïnvloed iedereen verschillend. Lees in deze blog wat trauma kan doen met je brein! Lees verder

Hoe ga je om met depressieve gevoelens?

(20-2-2024)

Lees hier wat je zelf kan doen om je depressieve gevoelens te verlichten. Lees verder

Angst overwinnen met interoceptieve exposure

(19-2-2024)

Angst kan voorkomen uit lichamelijke sensaties. Lees hier meer over hoe interoceptieve exposure jou kan helpen! Lees verder