Wanneer je last hebt van emotieregulatie problemen, zelfbeschadiging, suïcidale gedachten en het onderhouden van relaties is dialectische gedragstherapie wellicht geschikt voor jou. Lees in deze blog meer over dit onderwerp en hoe de therapie is vormgegeven.  

Wat is dialectische gedragstherapie? 

Er bestaan een groot aantal therapievormen om mentale problemen te verminderen. Een van deze therapieën is dialectische gedragstherapie. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie en is ontworpen door professor Marsha Linehan. In 1995 is de methode voor het eerst gebruikt in Nederland. Het woord dialectisch betekend tegenstellig. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van tegenstellige technieken om problemen te verminderen.  

Dialectische gedragstherapie wordt gebruikt om heftige emoties en wisselingen in emoties onder controle te krijgen. In de therapie leer je vaardigheden om met deze heftige emoties om te gaan. Je leert bijvoorbeeld om op een gezondere manier naar een situatie te kijken. Het uiteindelijke doel van dialectische gedragstherapie is het vergroten van controle over je eigen emoties.   

Uit welke onderdelen bestaat de therapie?  

Tijdens dialectische gedragstherapie volg je een vaardigheidstraining die bestaat uit een aantal onderdelen die beogen een aantal vaardigheden aan te leren. De volgende onderdelen komen aan bod:  

  • Kernoplettendheidvaardigheden: dit onderdeel wordt gedurende de hele therapie gevolgd. Het is een vorm van mindfulness. Je focust je, zonder oordeel, op een bepaalde taak of activiteit. Dit kan ook worden vertaald als het concentreren op de eigen beleving.  
  • Intermenselijke effectiviteit: in dit onderdeel wordt er aandacht besteed aan het analyseren en oplossen van problemen tussen mensen. Het doel van dit onderdeel is het op een effectieve wijze leren omgaan met relaties. 
  • Emotieregulatie: het niet kunnen omgaan is een kernonderdeel van de ervaren problematiek. Tijdens emotieregulatie leer je emoties te herkennen en beleven.  
  • Het verdragen van crisis: het doel bij deze vaardigheid is het leren verdragen en accepteren van negatieve situaties. Je leert het moment ervaren zoals het is.  

Tijdens de gehele behandeling zijn er twee pijlers van belang. Deze pijlers worden hieronder kort uitgelegd.  

Radicale acceptatie/valideren: hierbij valideer je elke emotie die iemand ervaart. Je vraagt door naar de betekenis van deze emotie en naar waar deze emotie vandaan komt. Rotgevoelens herkennen en leren verdragen is hierbij van belang.  

Verandering: alleen valideren is niet genoeg. Het wordt gecombineerd met intense gerichtheid op verandering en verbetering van de huidige situatie. Er worden probleemoplossende vermogens en sociale vaardigheden aangeleerd. Hierbij is een persoonlijke benadering essentieel.  

Voor welke klachten is het geschikt?  

Dialectische gedragstherapie is gericht op het behandelen van symptomen die horen bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Voorbeelden van symptomen zijn zelfbeschadiging, suïcidaliteit of moeite met het reguleren van emoties. De behandeling wordt soms ook bij eetstoornissen, stemmingsstoornissen en angststoornissen toegepast.  

Bij Psycholoog.nl bieden wij geen dialectische gedragstherapie. Deze behandeling wordt doorgaans bij meer langdurige en intensere problematiek gegeven, als cognitieve gedragstherapie niet genoeg blijkt te zijn. Voor mildere mentale klachten kun je bij Psycholoog.nl terecht. Lees hier meer over onze werkwijze.

Bij Psycholoog.nl bieden wij online psychische hulp bij mentale klachten. De sessies vinden plaats via een videobelverbinding met onze psychologen. Plan een gratis adviesgesprek in of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs lezen? Ga terug naar het overzicht

 

Wil je meer weten? Lees meer over dit onderwerp in onze artikelen

Veelvoorkomende misvattingen over online therapie

(18-6-2024)

Er worden nog steeds een aantal vraagtekens gezet achter deze vorm van geestelijke hulpverlening. In deze blog bespreken we de meest voorkomende misvattingen. Lees verder

Insomnia: oorzaak en symptoom van verschillende mentale stoornissen

(14-6-2024)

In deze blog bespreken we de wederzijdse relatie tussen insomnia en psychopathologie, de onderliggende mechanismen en de behandelingsopties. Lees verder

MDMA in behandelingen: een nieuwe benadering van therapie

(13-6-2024)

Ontdek de wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden van MDMA in de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder

Het biopsychosociaal model om mentale klachten in kaart te brengen

(3-6-2024)

Het biopsychosociaal model kijkt vanuit drie verschillende perspectieven naar jouw klachten, om zo de best passende behandeling samen te stellen. Lees verder